Vad är en gaffeltruck Scale?

April 9

En gaffeltruck skalan är ett tillbehör eller utrustning som kan levereras som standard på vissa hissar, och vara ett alternativ för andra; det tillåter objekt som lyfts av gaffeltruck som ska vägas. Vågar har normalt en digital avläsning, och kunde till och med ha en inbyggd skrivare så att vikterna kan dokumenteras ordentligt. Vågar kanske kan bearbeta vikter i kg eller pounds, och skalan kan kalibreras för att ta hänsyn till eventuella bilagor på gaffeltruck.

Generellt fungerar en gaffeltruck skala genom att utnyttja sensorer som finns i gafflarna själva eller i hydraulsystemet av hissen. Det fungerar genom att mäta resistansen av föremålet det är att lyfta, sålunda bestämmer och visar en korrekt vikt. Nyckeln för vågen är att korrekt översätta motståndet upptäckts i en exakt vikt. Även om det finns alternativa sätt att vägning, erbjuder en gaffeltruck skala en viss nivå av bekvämlighet, särskilt vid hårt trafikerade anläggningar, genom att eliminera behovet av ett separat förfarande.

Systemet körs vanligtvis på el som redan finns ombord på gaffeltruck. I vissa fall kan de elektriska kraven för skalan överstiger mängden tillgängligt el och annat batteri leverans av någon typ kan bli nödvändiga. Generellt bör installatören kunna bestämma om den tillgängliga elförsörjningen är tillräcklig.

Användargränssnittet på en gaffeltruck skala är inrymt i antingen en tung plast- eller metallbehållare och vanligtvis monterad med bultar direkt till gaffeltruck. I allmänhet kommer kontrollknappar minst omfatta en on / off knapp, ett sätt att nollställa skalan och möjligen en utskriftsknapp. Displayen kan innefatta en back ljus så att operatören kan läsa vikt även i mörkare förhållanden, som är vanliga vid lastning fraktbilar som helst på dagen, men speciellt på natten.

Transport och tillverkningsföretag är de primära konsumenter för gaffel skalor, där viktmätningar kan vara avgörande för verksamheten. Till exempel, om en gaffeltruck operatör kan väga frakten samtidigt laddar en lastbil, kommer han eller hon vet om lastbilen är en juridisk tyngd när det går på vägen. Vidare, för rederier, kan det vara ett sätt att öka intäkterna när befraktare oavsiktligt eller avsiktligt deklarerar en lägre vikt. Det skulle också kunna fungera som en säkerhetsåtgärd för att förhindra att lyfta objekt som är tyngre än gaffeltruck är klassad för.

En gaffeltruck skala får endast märk att väga exakt upp till en viss vikt. Det är upp till användaren att förstå gränserna för det system som används, och att använda det på rätt sätt. Felaktiga avläsningar skulle kunna kosta ett företag en hel del pengar i böter och skadad utrustning, och kunde också vara en mycket allvarlig säkerhetsfråga.

  • Vissa truckar är utrustade med våg för att väga de föremål som lyfts.