Den EDATUM Funktion

April 12

Om du har ett behov av att fastställa ett datum som är ett känt antal månader i framtiden eller det förflutna, då EDATUM funktionen kan vara snabbt och enkelt. Till exempel, om du arbetar med utgångsdatum för halvårskontrakt, kan du använda följande formel:

= EDATUM (NU (), 6)

Funktionen tar första dag som anges (i detta fall, med hjälp av NOW funktion) och använder den andra parametern för att bestämma antalet månader framtid eller förflutna som ska beräknas. Datumet parametern du använder bör besluta om ett serienummer datum och inte vara en textdatum.

Om du använder ett negativt värde för den andra parametern, då EDATUM beräknar ett datum i det förflutna. Till exempel, om du ville ha en tidpunkt som var tre månader i det förflutna, så kan man använda följande:

= EDATUM (NU (), - 3)

EDATUM returnerar ett serienummer datum; Du kan behöva formatera cellen så den använder ett datumformat som forma det returnerade värdet som du vill att den ska visas.

Du bör notera att om EDATUM funktionen inte fungerar på ditt system, betyder det att du inte har installerat eller aktiverat Analysis ToolPak. Installera ToolPak och då bör du kunna använda funktionen.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (3186) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: The EDATUM Function.