Analys: Tekniker för Integration

December 7

Du kommer att upptäcka att det finns många sätt att lösa ett integrationsproblem i kalkyl. Följande lista innehåller några praktiska punkter att komma ihåg när man använder olika tekniker integrations:

 • Gissa och Check. Denna teknik fungerar när integ är nära en enkel bakåt derivat.
 • u-substitution Integrationen motsvarighet till kedjeregeln. använder denna teknik när argument till funktionen du integrerar är mer än en enkel x.
 • Integration av delarna. Integration motsvarighet till produktregeln.

  1. Använd den här tekniken när integ innehåller en produkt av funktioner.

  2. Välj din u enligt LIATE, rutan det, "7" den, avsluta det.

 • Trig Integraler

  1. Använd Pythagoras identiteter.

  Analys: Tekniker för Integration

  2. Använd halvvinkel formler.

  Analys: Tekniker för Integration

 • Trigonometriska Substitution. Denna metod fungerar när integ innehåller radikaler av blanketterna

  Analys: Tekniker för Integration

  (Eller krafter av dessa rötter), där a är en konstant och u är ett uttryck i x.

  Analys: Tekniker för Integration

 • Partiella Bråk. Denna teknik fungerar för rationella funktioner (en polynom över en annan).

  Analys: Tekniker för Integration