Hur Agila Management Metoder Gör Projekt Work Bättre

September 29

Agil projektledning metoder hjälper dig att skapa framgångsrika projekt. Senaste utbrett införande av agila utvecklingsmetoder har sett den dramatiska minskningen av projekt felfrekvens. Viktiga områden där agila metoder är överlägsna traditionella projektledningsmetoder inkluderar:

  • Projekt framgångsrika: Risken för katastrofala projektet misslyckas faller till nästan ingenting på agila projekt. Agile metoder för prioritering av affärsnytta och risker säkerställer tidig framgång eller misslyckande. Agile metoder för testning under projektets hjälp se till att du hittar problem tidigt, i stället för efter att ha spend en stor mängd tid och pengar.
  • Omfattning kryp: Agile metoder rymma förändringar under ett projekt, minimerar omfattningen krypning. På agila projekt, kan du lägga till nya krav i början av varje sprint utan att störa utvecklingen flöde. Genom att helt utveckla prioriterade funktioner först, förhindrar du räckvidd kryp från att hota kritiska funktioner.
  • Kontroll och anpassning: Regelbundna inspektioner och därmed anpassningar hjälper agila projektteam förbättra sina processer och produkter med varje sprint beväpnade med information från kompletta utvecklingscykler och faktiska produkten.