Vad är en Formula Grant?

June 27

En formel bidrag är en typ av amerikansk federal anslag som anger en exakt formel som används för att fastställa den finansiering som en mottagare är berättigad till. Formel bidrag fördelas på statlig nivå, och är vanligtvis beräknas utifrån sådana faktorer som andel av befolkningen som är arbetslös eller under fattigdomsnivå; graden av barnadödligheten; och statliga befolkningen eller täthet av bostäder. Elementen i formeln är typiskt valt att reflektera vissa egenskaper som är associerade med syftet av finansieringen. Vissa aspekter av en formel bidrag kommer sannolikt att belöna vissa stater mer än andra på grund av de många politiska faktorer inblandade i lagstiftningsprocessen.

Amerikanska statliga myndigheter är de enda enheter som får ta emot formel bidrag. Organen distribuerar sedan medlen från dessa bidrag enligt vissa riktlinjer från den amerikanska regeringen. Den grundläggande logiken bakom formeln bidragsfördelningen metoden är tron ​​att statliga myndigheter är oftast mer kunniga om de särskilda behoven hos en lokal gemenskap. I vissa fall kan dessa riktlinjer kommer att tillåta statligt organ för att ha en viss flexibilitet i fördelningen av medel. I vissa situationer, dock riktlinjerna är mycket specifika angående fördelningen av anslagen och måste följas exakt.

Finansieringen formeln för en formel bidrag mäter vanligtvis en stateâ € s befolkningstäthet, fattigdom och arbetslöshet, tillsammans med dess andel av familjer med låga inkomster, pensionärer och personer med funktionshinder. Andra formel bidrag, såsom bidrag våtmarker bevarande, kan endast utfärdas av stater som har någon form av våtmarker för att bevara. Skogsformel bidrag vanligtvis utfärdas enligt en stateâ € s totala skogsarealen. Specifikt riktade stater får vanligtvis en extra del av bidragsmedel.

Många gånger, ett visst projekt, såsom stadsförnyelse, kommer att få en formel bidrag efter de potentiella mottagarna har övertalat en medlem av kongressen att sätta in en särskild öron för projektet in i en rättsakt. Dessa öron handlas ofta för andra politiska favörer mellan de olika medlemmarna i kongressen. Ibland kommer en potentiell bidragsmottagare anlita en professionell lobbyist i ett försök att säkra en särskilt värdefull formel bidrag. Denna praxis har orsakat tilldelningsprocessen bidraget att bli mycket konkurrenskraftig. Potentiella mottagare måste ofta vara mycket involverad i tilldelningsprocessen för att förverkliga någon typ av rättvisa i fördelningen av medel från formel bidrag.

  • Formel bidrag Statliga beviljas delvis baserad på statens arbetslöshet och fattigdomsnivåer.
  • Formel stipendier kan omfatta finansiering för att bevara våtmarker.
  • Federala formel bidrag ange exakta formler för utbetalning av bidrag.