Flytta avsnittsbrytningar

August 18

När du arbetar med Word, kommer du säkert ha ett behov av att flytta en avsnittsbrytning vid ett eller annat tillfälle. Avsnittsbrytningar i Word behandlas på samma sätt som alla andra tecken. Om du använder Normal vy, avsnittsbrytningar visas som en tunn dubbel linje från ena sidan av ditt dokument till den andra. Om du inte arbetar i vyn Normal, kan du överväga att byta till normal vy, som att redigera specialtecken (t.ex. avsnittsbrytning) är lättare i vyn Normal.

För att flytta en avsnittsbrytning, så här:

  1. Välj avsnittsbrytning precis som du skulle välja någon annan text.
  2. Tryck på Ctrl + X. Avsnittet paus skärs från dokumentet.
  3. Placera insättningspunkten där du vill infoga avsnittsbrytning.
  4. Tryck på Ctrl + V. Avsnittet paus infogas i dokumentet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1006) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Moving avsnittsbrytningar.