Vad är Multiband Technology?

February 1

Multiband tekniken innebär i allmänhet användningen av enheter som kan få tillgång till flera frekvensband i telekommunikations spektrumet. Det gör ofta dessa enheter mer utrymme för dataöverföring, vilket ger användarna snabbare datatjänst samt minskade avbrutna samtal när du använder sina mobiltelefoner. Denna teknik revolutionerar vissa medier som radio, samt utrustning som verkade dömda att glömmas bort i internetåldern som antennen. Genom att sammanföra nya och gamla tekniker, erbjuder multiband-teknik ett snabbare och bättre sätt att överföra data trådlöst.

Enheter som använder den här typen av teknik innefattar flerbands radion, flerbandsantennen, och flerbands scanner, samt tillbehör som filter och andra typer av ljudtillbehör. Dessa enheter brukar komma åt flera frekvensband samtidigt, vilket ger dem mer bandbredd för att sända och ta emot data eller för att kommunicera med hjälp av röstsamtal. De kan vara större fysiskt än de enskilda band enheterna eftersom de behöver för att kompensera för dessa extra funktioner. Fler enheter och utrustning håller på att utvecklas för att stödja denna typ av teknik. De flesta av dessa enheter används för offentliga säkerhetstjänster och beredskapssituationer som bränder, översvämningar, jordbävningar eller medicinska akutfall.

Personer med flerbands enheter ofta kan komma åt alla primära offentliga säkerhets frekvensband. Federala agenter och militär personal kan också komma åt dessa frekvenser samt ytterligare frekvensband exklusiva till regeringen och militära myndigheter. Detta gör regeringen svarsenheter reagera snabbare och på ett mer effektivt sätt. De har oftast fler frekvensband för att ta emot kommunikation om nödsituationer utan att ta över de frekvensband som dedikerade för allmänheten.

Använda enheter som har tillgång till multiband-teknik i allmänhet inte skiljer sig från den traditionella telekommunikationsutrustning som telefoner, komradio, och antenner. Dessa radioapparater och telefoner fortfarande drivs på samma sätt. Nyare antenner kan fortfarande liknar de traditionella antenner, även om de verkar oftast ha flera delar som kan komma åt flera frekvensband.

Installationen av flerbandsanordningar och utrustning varierar inte mycket från hur de enskilda band enheter brukar ställa upp. Reparera dem kan dock bli lite mer komplicerat. Kunskap om hur frekvensband fungerar och hur de nås av sådana anordningar är ofta nödvändigt för att ändra eller rätta till dessa typer av enheter. Ibland kan en felaktig anslutning eller inställning göra att enheten slutar fungera. I sådana fall kan behövas samråd med en tekniker med inriktning mot denna teknik.

  • Multiband teknologi möjliggör snabbare och mer effektiv överföring av data trådlöst.