Vilka är de olika Policosanol biverkningar?

December 8

Policosanol biverkningar kan delas in i tre kategorier: milda, allvarliga, och allergiska reaktioner. Milda policosanol biverkningar såsom illamående, yrsel och huvudvärk normalt inte särskilt länge och kan passera när kroppen anpassar sig till tillägget. Individer som upplever allergiska reaktioner eller allvarliga policosanol biverkningar såsom inre blödningar eller svart avföring ska avbryta ta tillägget och kontakta läkare. Människor som är intresserade av att försöka policosanol kan rådgöra med en läkare innan du påbörjar en regim.

Policosanol är ett näringstillskott, men biverkningarna är fortfarande förknippade med dess användning. Det är möjligen säker när den dagliga dosen varierar från 10 till 80 milligram för högst två år. Sannolikheten och svårighetsgraden av biverkningar policosanol beror på flera faktorer såsom ålder och allmänna hälsotillstånd. Lite är känt om effekten av policosanol på gravida och ammande kvinnor.

De flesta policosanol biverkningar är vanligen milda och kortvariga. Den vanligaste i denna kategori är huvudvärk, illamående och yrsel. Policosanol kan orsaka en rad matsmältningsproblem som orolig mage, diarré, och överdriven hunger, speciellt när man startar en regim för första gången eller en ny dos.

Vissa individer kan få en allergisk reaktion mot policosanol. En hudutslag, nässelfeber och svårigheter att andas eller svälja är alla tecken på en sådan reaktion på detta tillägg. En person som är allergisk mot policosanol kan också drabbas ansikte och hals svullnad och bör söka läkarvård så snabbt som möjligt.

En minoritet av människor kan utveckla allvarliga biverkningar som ett resultat av att ta policosanol. Svart avföring och inre blödningar är möjliga policosanol biverkningar. Policosanol kan också orsaka vissa individer att kräkas blod eller erfarenhet synförändringar eller svaghet i armar och ben. Om dessa biverkningar inträffar, bör policosanol regimen avbrytas.

Detta tillägg är en kemisk gjord av kubanska sockerrör. I USA, är policosanol typiskt av vetegroddar, bivax, och jams, bland andra källor. Det används för att behandla en rad olika tillstånd, inklusive högt kolesterol och dålig cirkulation. Den medicinska samfundet är uppdelad, men vissa forskare och läkare tror att policosanol hjälper minska Livera € s kolesterolproduktion och samtidigt öka nedbrytningen av low-density lipoprotein.

Det kan också hjälpa till att minska klibbigheten hos blodplättar och därigenom minska risken för blodproppar. Som ett resultat, antikoagulerande och trombocytaggregationshämmande läkemedel är benägna att interagera med policosanol. De som tar policosanol med ett läkemedel som bromsar blodkoagulering risk blödning och blåmärken. Sådana läkemedel inkluderar acetylsalicylsyra, ibuprofen, och heparin. Policosanol bör inte tas före en planerad operation.

  • Policosanol kan göras från sockerrör.
  • Bryta ut i bikupor kan vara en allergisk reaktion mot policosanol.
  • Illamående är en möjlig biverkan av att ta policosanol.
  • Diarré är en möjlig biverkan av policosanol.
  • Vissa patienter som tar policosanol genomgår huvudvärk och andra milda biverkningar som avleder snabbt.