Vad är en Toll System?

October 18

Ett avgiftssystemet är ett system av vägar, eller åtminstone en enda väg, där förmånen att använda den är baserad på en nyttjandeavgift. Medan vissa blir upprörda med idén om avgiftsbelagda vägar, många andra ser dem som en livskraftig finansieringsalternativ för ett allmänt vägnät som i många andra fall, har försämrats till den grad att vara obekvämt. Ett avgiftssystemet får inte bara vara en väg, men kan också vara en bro eller tunnel där användarna betalar en avgift, eller avgiftsfritt, för att passera.

Avgiftssystemet i USA främst förpassas till den östra delen av landet. Den mest kända av dessa betalvägar inkluderar Pennsylvania Turnpike, Florida Turnpike, och New Jersey Turnpike. Anledningen till dessa vägar är en del av en vägtull system har främst att göra med expansionen i USA, och de tyngre tätorterna vara i öst. Som blev tillgängliga mer federal finansiering för vägar i mellersta delen av 20-talet, behovet av vägtullsystem avtagit. Således gjorde väst inte ser så många avgiftsbelagda vägar som följd.

Det huvudsakliga syftet med ett vägtullsystem är att skapa en väg som erbjuder en viss nivå av bekvämlighet framför andra vägar i området. Detta kan innebära att de är helt enkelt underhålls bättre än andra, vilket vanligtvis är fallet i alla fall. Fortfarande, i de flesta fall innebär det dessa vägar är begränsade motorvägar åtkomst som ofta kan ge pendlare med ett mycket snabbare sätt att komma från en punkt till en annan, särskilt under tider då det finns mer trafik på vägarna.

Den senaste inkarnationen av avgiftssystemet är ett hybridsystem. I denna situation, kan samma väg användas både av dem som vill använda den allmänna delen av vägbanan tillgång och de som vill ha tillgång till en vägtull körfält på samma väg. Detta skulle kunna bidra till att underlätta trafiken rörelse, med dem som utnyttjar betalväg ofta kunna gå vidare med mindre trafik och därmed nå sina destinationer på ett mer tidseffektivt sätt.

En av de främsta invändningarna mot vägtullsystem är att de gör skattebetalarna betala för en väg som de redan har betalat för genom andra skatter. Således gör avgiftssystemet skattebetalarna betala två gånger för samma vägsystemet. Vissa kan känna sig som en betalväg är inget annat än en girig regering som försöker dra nytta av dem.

Förespråkare av systemet tyder på att det är ett rättvist sätt att göra affärer, eftersom de som använder den, och bidra till vägens försämringen, hjälpa till att betala för dess underhåll. Vidare är alla vägtull pengar som samlas in används för vägsystemet, vilket kan vara viktigt i de fall där ledarna frestas att plundra vägen användning skattemedel för andra ändamål än vägbyggen och underhåll ändamål. Således är källan till pengar från vägtullar kollektioner en pålitlig inkomst.

  • Föraren måste betala vägtullar på vissa vägar.
  • Vägtullar är vanligast på motorvägar.