Vad är en globalt lokaliseringsnummer?

July 2

En global platsnummer (GLN) är en unik numerisk kod som ger allmänt tillgänglig information om de fysiska platserna för föremål samt enheter som bankkonton eller personal. Det är en del av en uppsättning av internationella standarder som fastställts av GS1, en organisation som främjar användningen av globala standarder för affärskommunikation för att göra det lättare för företag av alla storlekar att göra affärer på en internationell plattform. Varje globala platsnummer har 13 siffror och följer en standard kod, möjlighet för alla som känner till systemet för att läsa den.

De sju första siffrorna anger företaget, medan nästa fem ger information om platsen som refereras av numret. Slutligen den globala platsnummer innehåller även ett 13-kontrollsiffra för kontrolländamål. Den globala platsnummer kan gå på visitkort, förpackningar, etiketter, uttalanden och andra affärskommunikation för enkel referens av affärs- och handelspartner. Det verkar oftast med de första 12 siffrorna uppträdda tillsammans och kontrollera siffran offset för att se till att folk vet att det inte är en del av koden.

I fallet med en fysisk plats, kan en global plats indikerar en specifik kontor inom ett företag, en viss byggnad eller en annan plats. Globala platsnummer kan också referera enheter inom ett företag, som avdelningarna. Den globala identifikationsnummer kan till exempel ange att ett uttalande kommer från ekonomiavdelningen. Individer kan också ha sina egna globala lokaliseringsnummer. Bankkonton och register kan också ha plats nummer för att göra dem lättare att hitta och referens.

På dokument, kan denna kod fungera som en snabbreferens för att ge information om var handlingen kommer ifrån och vart de alla svar eller korrespondens. Den globala platsnummer för en person förblir konsekvent även om individen byter kontor eller positioner. Detta kan vara användbart för kontinuitet när människor vill bo i kommunikationen med samma person medan du arbetar med ett projekt.

Globala platsnummer kan också vara användbart för att spåra varor. Numret kan ge information om var inventering och andra föremål. Detta kan vara till hjälp med inventering spårning i lager och butik, där människor behöver veta hur många objekt de har och var de finns. Identifier referenser kan vara så exakt som enskilda hyllor i ett lager, som gör att personal att avgöra exakt var ett objekt är genom att titta på den globala platsnummer.

  • Varje globala nummer har 13 siffror och följer en standard kod, vilket gör det lätt att förstå.
  • Globala platsnummer kan vara till hjälp med inventering spårning.