Hur konvertera Bråk till decimaler

January 14

Du kan konvertera alla fraktioner till decimaler. Decimal former av rationella tal antingen slutet eller upprepa ett mönster. Att konvertera fraktioner till decimaler du bara delar toppen av botten - dela täljaren med nämnaren - och om fördelningen inte kommer ut jämnt, kan du sluta efter ett visst antal decimaler och avrunda.

Att konvertera fraktioner till decimaler:

  1. Om fraktionen är ett blandat tal, ändra det till ett oegentligt bråk.
  2. Dividera täljare med nämnare.
  3. Om uppdelningen inte kommer ut jämnt, runt decimal off.

Här är några exempel:

Fraktionen 3/4: Dividera 3 av 4, och du sluta med det decimala .75.

Hur konvertera Bråk till decimaler

Fraktionen 15/8: Dividera 15 med 8, och du sluta med det decimala 1.875.

Hur konvertera Bråk till decimaler

Naturligtvis har dessa exempel på läktarna hittills, men om uppdelningen inte kommer ut jämnt, kan du sluta efter ett visst antal decimaler och avrunda.

Fraktionen 5/9:. Divide 5/9 att få decimal 555 .... Om du väljer att runda till tre decimaler, som i detta exempel, får du en ungefärlig svar, 0,556.

Hur konvertera Bråk till decimaler