Vad är askonsdagen?

September 24

Den kristna säsongen av fastan börjar med askonsdagen och varar i 40 dagar. Katoliker och medlemmar i vissa protestantiska samfund ombeds att göra blygsamma uppoffringar och handlingar botgöring under fastan för rening av kropp och själ. Fastan är en tid av bekännelse, fasta, avhållsamhet, bön, bibel och andlig läsning, och andliga och kroppsliga barmhärtighetsgärningar. Det kulminerar vid påsk då Kristus uppstod triumfer från de döda.

Traditionen med askonsdagen i den katolska kyrkan är en gripande påminnelse om att våra kroppar kommer att dö en dag och blir till stoft. En präst ställer aska på församlingsbornas pannor för att påminna dem om deras dödlighet och behovet av omvändelse. De ord som uttal som askan läggs på pannan är från Moseboken 3:19: "Kom ihåg mannen att du är stoft och till stoft skall du tillbaka." Så aska på askonsdagen, den första dagen av fastlagen, är religiösa påminnelser, precis som heligt vatten och palmer på palmsöndagen.

Katoliker förväntas också att avstå från att äta kött på askonsdagen.