Hur får ditt Elder ta emot hjälp

April 6

Att få en äldre person att acceptera att de behöver hjälp när de förmågor de har förlitat sig på under en lång livslängd håller på att minska kan vara svårt för dig och den äldre du vårdar. Tipsen i följande lista ger riktlinjer för att lätta din äldste i godkännande av en ny roll:

 • Närma försiktigt och vara förstående, men uttrycka dina bekymmer ordentligt.
 • Berätta inte din äldste det finns ett problem; frågar om han tror att det kan vara ett problem.
 • Innan tyder hjälp utifrån, bekanta dig med samhällsservice.
 • Erbjuda hjälp, men inte ta över.
 • Backa när du möter motstånd och försök igen en annan dag.
 • Ha en respekterad läkare, präster, pålitlig vän eller släkting tyder hjälp.
 • Förklara hur biståndet ökar oberoendet.
 • Införa aldrig en professionell vårdgivare som någon som "tar hand om dig."
 • Fråga din äldre uppfattning om hur man bäst ska hantera situationen.
 • Se till att din äldre är väl utvilad och väl utfodras innan den lägger fram planer för hjälp.
 • När äldre uppfattningar om hans eller förmågor inte matchar dina uppfattningar, motstå frestelsen att motsäga.
 • Erbjudandet hjälp i en off-hand, humoristisk, och vardagligt sätt.