Vad är farliga material Plakat?

April 20

Farliga material plakat är exempel på skyltar som används för att varna någon i närområdet att material som anses vara farliga för människors hälsa och olika typer av djurlivet finns i närheten. Tanken är att varna folk så att de kan vidta lämpliga åtgärder för att skydda sig mot exponering och kontamination, och på så sätt undvika skador på deras hälsa. Plakat av denna typ redovisas till permanenta anläggningar där farligt material hanteras som en del av forskning och utveckling, liksom i industri-, militär och andra inställningar.

Skyltning för att varna för potentiella faran är vanligt i många länder. Medan vissa av dessa tecken är gjorda av enkla metaller och bultas eller på annat sätt fästas permanent på en vägg, eller dörrar som leder in i ett område där det material lagras, magnetiska farliga material plakat är i allmänt bruk i många delar av världen. Ofta är specifika tillverkare beviljas licenser för att producera farliga material tecken som i sin tur köps av företag och andra organisationer som arbetar med farliga material.

De flesta länder har särskilda regler i stället för hur farliga material skall utformas, när de måste postas, och där utstationering bör ske. Normalt är en statlig myndighet som har ansvar för att definiera vad som utgör farligt material, konstruktion och svada som används på de farliga material plakat, och hur de ska visas. Detta gäller inte bara för fasta platser som växtmöjligheter och forskningslaboratorier; plakat är också utformade för att användas på fordon i rörelse som används för att transportera farligt avfall från en plats till en annan.

I USA, är Department of Transporta ansvarar för att definiera olika klasser av farligt avfall, och bestämma utformningen och användningen av farliga material plakat som visas på transportfordonen. Formen, storleken och färgschema som används för att beteckna olika klasser av material, inklusive radioaktivt material, är enhetliga i hela landet. Detta gör det mycket enklare för transportexperter att kunna veta i korthet vilken typ av material är under transport, och vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att förbli säker medan i den allmänna närhet av materialen.

USA är inte ensam i sin användning av farliga material plakat att varna folk att farliga ämnen finns i närheten. Kanada, Mexiko, och Storbritannien är exempel på länder där korrekt identifiering och klassificering av farliga material av alla slag anses avgörande för den allmänna säkerheten. Liksom i USA, reglerna i dessa andra länder kräver att använda plakat vid fasta anläggningar samt på fordon som används för att förmedla material mellan platser, och har särskilda bestämmelser för hur skyltar måste visas tydligt och inom nära visuell räckvidd.

  • Vissa laboratorier kräver farliga material plakat.
  • Radioaktivitet indikeras av en viss farlig, material symbol.