Vad är naturliga Hedges?

February 22

Naturliga häckar är tekniker som används av investerare för att minska risken i en investering genom att göra en investering i motsats till den ursprungliga. Tanken bakom denna teknik är att dåliga resultat av den ursprungliga investeringen kan kompenseras med goda prestanda genom den andra, och vice versa. Investerare använder naturliga säkringar att balansera riskerna i en miljö genom att utsätta sig för en annan investering som sannolikt kommer att gynnas om den risken realiseras. Det är också ett mindre komplicerat sätt att säkra än att använda intrikata investeringstekniker liknande derivat.

Verkligheten är att det finns något sådant som en investering utan risk. Därför har investerare alltid försökt hitta sätt att minimera den risken så mycket som möjligt. Ett sätt att åstadkomma detta är med en häck, som uppstår när en investering ger någon sorts buffert mot en annan investering som går dåligt. Många investerare och företag att uppnå sina mål för att minska risken genom att använda naturliga säkringar.

Det är viktigt att förstå att begreppet naturliga säkringar innebär att göra investeringar i två olika finansiella värdepapper. Detta motsätter sig säkring uppnås genom att göra två kontrasterande investeringar på samma säkerhet. Många investerare, till exempel, kommer att köpa aktier i ett bolag och sedan säkra denna risk genom att öppna upp en option att sälja aktier i samma bolag, men detta är inte ett exempel på naturlig hedging.

Däremot naturliga säkringar uppstår när två kontrasterande placeringar görs i olika värdepapper. På ett enkelt nivå, kan enskilda investerare teckna en naturlig hedge genom att köpa obligationer för att minska sin exponering mot aktiemarknaden. I allmänhet, lager prestera bra när obligationer gör dåligt, medan lagren drabbas när obligationer gör bra. Att ha exponering mot båda marknaderna begränsar risken. Företag som handlar med investeringar utländsk valuta kan säkra genom att investera i tillverkning i de områden där valutorna är aktiva.

Det finns några nackdelar med att använda naturliga säkringar. När du använder en säkring bidrar till att eliminera risken, det minskar också risken för en stor avkastning på investeringen. Det beror på att pengar som vunnits på ena sidan av en häck kommer att kompenseras något genom de pengar förlorade på andra sidan, och därmed mildra vinstpotential av båda. Det är också viktigt att inse att säkrings kan inte alltid eliminera risker. Vissa katastrofala ekonomiska händelser kan skada alla marknader, vilket innebär att en säkring kan hamna förlora pengar på båda sidor.