Vad är en flätad slang?

August 23

Flätade slangar är en av de vanligaste typerna av slangar på marknaden idag. Betraktas som en mångsidig armerad slang, är olika storlekar och konfigurationer av flätad slang som används i hemmet, i fabriker och i kommunala allmännyttiga system. I huvudsak kan slangen användas för att flytta både vätska och gaser från en utgångspunkt till en destination på ett säkert och effektivt sätt.

Den funktion som hjälper till att göra flätad slang unik är den förstärkning som är vävd över slangen av slangen. Beroende på storlek och avsedda ändamål för slangen, är ett enda segment eller flera segment av varvet sladden eller tråd vävt över kroppen av röret. Närvaron av tråden eller cording förbättrar integriteten av slangen, och hjälper till att förse anordningen med ytterligare styrka.

Medan vissa flätad slangarna är nästan stel i sin konstruktion, de är också slang produkter av denna typ som är mycket flexibel. Ett exempel skulle vara de slangar avsedda för användning för att tillhandahålla vatten till en trädgård. Medan cording eller tråden hjälper slangen att förbli intakt även när det finns en hel del vatten tryck, betyder att en förstärkning inte undvika att slangen rullas för enkel förvaring.

Det finns ett brett spektrum av användningsområden för flätad slangarna. I huvudsak kan de användas för överföring av luft, andra gaser, och vätskor under lågt eller högt tryck. Stål flätad slangarna är särskilt användbart i tillverkningssituationer, där de kan användas som en del av hydrauliska system eller att säkert överföra flytande eller gasformiga kemiska föreningar genom en produktionsprocess. Det är inte ovanligt att luftslangarna som används i fabriker för att rengöra maskinen under varje skift för att vara någon typ av flätad slang.

Det är viktigt att notera att vinkeln för inspelning eller tråd som används för att förstärka flätad slang slangen kan variera från en produkt till en annan. I vissa fall kommer den ligt att löpa parallellt med kroppen av slangen. Andra konstruktioner kräver ledningar eller ligt vinklas så att en korsvis skapas. Valet av design bestäms normalt av den avsedda användningen för slangen, och kommer att hjälpa att produkten uppfyller alla säkerhetsstandarder som kan gälla för dess användning i en viss bransch eller inställning.

Flätade slangar av olika slag finns i många olika butiker. Auto försörjnings husen kommer att innehålla slangar som är flätade. Fabriks eller industriell försörjnings husen kommer också att erbjuda ett antal flätade slangprodukter i alla storlekar och konfigurationer. Många tillverkare tillhandahåller också lätt direktbeställning per telefon eller på nätet.