Vad är en familjär hemiplegisk migrän?

February 22

Familjär hemiplegisk migrän, även känd som FHM, är en typ av relativt sällsynta migrän som orsakar svaghet eller nedsatt funktion på ena sidan av kroppen, eller hemiplegi. Den migrän anses familjär eftersom det har en genetisk komponent och därmed körs i familjer; Det bör noteras, symtomen är ofta omöjlig att skilja från en icke-genetisk form av sjukdomen som kallas Sporadisk hemiplegisk Migrän (SHM). Familjär ensidig migrän är bland de svårare formerna av migrän, med ett bredare utbud av symptom och längre livslängd kvarstående effekter.

Symtom på familjära hemiplegiska migrän kan vara liknar en klassisk migrän, vilket kan inkludera visuella auror före insjuknandet, huvudvärk, känslighet för ljus eller ljud, och illamående eller kräkningar. De flesta klassiska migrän dock inte inkludera signaturen hemiplegi av familjära hemiplegiska migrän. Symptomen kan även omfatta ataxi, eller totalt muskelsvaghet; mental förvirring; synrubbningar; och ibland plötslig, vilket kan efterlikna en stroke. I en klassisk migrän, symtomen brukar stanna vid slutet av attacken, men vissa symtom på familjär hemiplegisk migrän kan fortsätta i timmar eller dagar efter utgången av själva migränattacken. Den migrän kan också presentera utan huvudvärk. Medan de flesta klassiska migrän börjar kring puberteten eller tonåren, kan familjär hemiplegisk migrän uppstå även hos spädbarn, vanligtvis som kramper. Denna typ av migrän kan också börja försvinna under klimakteriet, medan klassiska migrän kan ofta vara livslång.

Benägenhet mot någon form av migrän är oftast genetiskt, men familjär hemiplegisk migrän sker på ett autosomalt dominant gen, vilket innebär att du bara behöver en förälder med den dominanta genen för att bära sjukdomen. Diagnos av familjär hemiplegisk migrän kräver vanligtvis att en patient uppvisar de flesta av symptom i samband med SHM, och har minst en släkting i första ledet-förälder, barn eller syskon-lider symptom. Genetisk testning för familjär hemiplegisk migrän innebär identifiering av mutationer på ATP1A2, CACNA1A och SCN1A gener. Forskare har upptäckt tre lite olika former av migrän, känd som FHM-1, -2, och -3. Varje formulär kartor till mutation av en enskild gen.

Familjär hemiplegisk och SHM migrän är mer allvarliga och potentiellt farligare än klassiska migrän, och därför bör läggas noggrann eftertanke och omsorg i deras förebyggande och behandling. De flesta migränattacker orsakas av en kombination av externa och interna triggers. Vissa triggers, såsom emotionell stress, kan svårt att undvika; andra, såsom alkohol, är lätt undvikas. Migrän läkemedel faller normalt in i tre kategorier: förebyggande mediciner arbetar för att stoppa migrän innan de börjar; misslyckade behandlingar försöker stoppa migrän under en attack; och räddnings medicinering är oftast en form av smärtstillande och arbetar för att lindra eller maskera smärtan tills en attack har passerat. Patienter bör diskutera alternativ med sin läkare, särskilt som misslyckade mediciner kan förlora sin effektivitet över tiden.

  • Några symptom på en familjär hemiplegisk migrän härma de av en traditionell migrän.
  • FMH migrän är svårare än klassiska migrän.
  • En familjär hemiplegisk migrän orsakar också svaghet på ena sidan av kroppen.