Vilka är de olika typerna av Pilates Positioner?

February 8

När du utför Pilates övningar, det finns ett antal positioner som används för att hjälpa anpassa kroppen ordentligt för de åtgärder om ska utföras. Dessa positioner är mest om anpassningen av kroppen, inklusive ryggraden, fötter och vinkeln på höfter och överkropp. Pilates instruktörer använder dessa positioner för att hjälpa direkta elever i rätt lägen. Förstå grundläggande Pilates positioner är viktigt när du tränar för att se rörelserna inte orsakar onödig påfrestning eller skada.

Den mest grundläggande Pilates positionen kallas Pilates hållning. Detta innebär att först trycka benen tillsammans medan raka. Fötterna är sedan roteras något utåt. De klackar ska röra vid denna punkt, med tårna vända bort från varandra bara lite.

Många Pilates befattningar innebär anpassningen av ryggraden. En av dessa kallas C-kurvan. Denna position innebär att böja bålen så ryggraden tar formen av bokstaven C. böjd position används i övningar som hjälper till att utveckla magmusklerna.

En annan Pilates läge som innebär ryggraden kallas neutrala ryggraden. Detta är den position från vilken de flesta övningarna börjar. Konceptet är att anpassa de avsnitt i ryggraden när de är naturligt tänkt att vara. En av metoderna för att hitta den neutrala ryggraden position är att luta bäckenet så de främre ben åsar är i linje. När du står i neutral ryggraden läget verkar kroppen vara i givakt med bröstet något ut och buken dras in. Det är viktigt att kunna hitta den neutrala ryggraden läget, eftersom det används ofta.

Den präglade ryggraden position används vid arbete på en matta. Den involverar att trycka den nedre delen av ryggraden, som kallas den lumbala regionen, nedåt in i golvet medan man ligger ner. Fastän det området av ryggraden inte skulle kunna faktiskt röra mattan, är tanken att använda de muskler som behövs för att flytta enbart det området.

Två andra Pilates positioner som involverar ryggraden är spinal böjning och spinal förlängning. Dessa involverar flytta hela bålen för att ändra justeringen av ryggraden. Spinal böjning är när en person böjer sig framåt i midjan. Spinal förlängningen är när en person når bakåt, övergripande hans eller hennes rygg.

Det finns två viktiga Pilates positioner som involverar inriktning av benen. Den första kallas den parallella. Det är där fötter, knän och höfter är i linje. Benen är tillsammans och tår är riktade framåt.

Bordsskivan är en annan Pilates position som involverar benen. Från en position liggande på rygg är benen höjs rakt upp vinkelrätt mot kroppen. Knäna böjs sedan så att de är parallella med golvet medan i luften.

  • En boll kan användas under Pilates övningar.
  • Många Pilates positioner innebär rikta ryggraden.