Producera en Case Grundläggande företagsekonomi

January 10

En av de viktigaste handlingar som behövs i projektledning är Business Case. Du kan justera innehållet i Business Case som passar projektet och även någon organisatorisk standard eller metod du € re använder. De grundläggande innehållet som du behöver som ett minimum för varje projekt är:

  • Fördelar: Information om fördelarna, men oftast också när theyâ € ll tas i drift, när theyâ € ll mätas, köpa vem och hur.
  • Sammanhang: Till exempel passform med organisations femåriga strategi eller bara säga Ita € SA små fristående projekt för att förbättra prestanda i ett visst område av verksamheten.
  • Kostnad: Ballpark i början, men hålls aktuell som bättre information kommer till hands.
  • * Motivering: Är projektet enbart fördelar driven, eller har det någon del av efterlevnad, till exempel att det finns ett rättsligt krav för att driva projektet?
  • Tidsåtgång: En grov uppskattning i början, men uppdateras från bättre information senare.