Vad är en Adjustment Bureau?

November 2

Som en organisation som är involverad med att reglera anpassningsprocessen på inlämnade försäkringsfordringar emitterade av personer anslutna som har etablerat en kundrelation med presidiet driver The Adjustment Bureau med stöd av sina kunder. Finansieringen av verksamheten i Adjustment Bureau kommer från resurser som tillhandahålls av kunder i presidiet. I utbyte mot finansiellt stöd av medlemmarna, The Adjustment Bureau råd och i vissa fall hanterar finansiella resurser på uppdrag av sina kunder. Detta innefattar ofta hantering av försäkrings- och finansiella angelägenheter kunder som har upplevt allvarliga ekonomiska bakslag, till och med konkurs.

Konkurs gäldenärer är ofta målet kundbas om justering byrå. När människor kämpar för att återhämta sig från konkurs, kan det ofta vara en förbryllande uppgift att göra känsla av status för de finansiella frågor. Detta inkluderar en effektiv hantering av eventuella försäkringskrav som kan påverkas av konkursen. En justering byrå kan kliva in i situationen, och effektivt bidra till att utvärdera resurser, stöd i förvaltningen av resurserna, och satte konkurs gäldenären tillbaka på vägen mot den finansiella stabiliteten.

Medan en justering byrå är en mycket användbar typ av organisation, bör det noteras att de inte är ett lån byrå, och inte heller bör en justering byrå ses som en skuldkonsolidering tjänst. Istället handlar en justeringsbyrå i de kalla hårda fakta i föreliggande status för en viss situation, och sedan arbetar för att förbättra denna status för sina kunder. Medan viss grad av skuldrådgivning och utbildning är ofta en del av de tjänster som mottagits av gäldenären, dessa är bara verktyg som justeringen presidiet kommer att använda för att utföra och förvalta de finansiella resurserna hos en kund.

Den typiska Adjustment Bureau är ett privatägt organisation, men en som agerar utifrån riktlinjer som tillhandahålls av den federala regeringen. På grund av fokus på att ge stöd till personer som arbetar med konkurs, personer med en mycket kompetent förståelse för lokala, statliga och federala lagar om konkurs personalen en justering byrå. I vissa fall kan justeringen presidiet väljer att fokusera på företag som sysslar med en konkurssituation, medan andra byråer kan tenderar att fokusera på enskilda konsumenter som deltar i någon form av konkurs. I båda fallen, fokus på att hjälpa individen eller enheten återhämta sig från situationen och återuppbygga kreditbetyg och en stark finanspolitisk rykte.