Vad betyder "Fiat Justitia ruatcaelum" Mean?

December 23

Frasen fiat justitia ruatcaelum översätter till "kan rättvisa göras though himmelnedgången." Denna maxim på det akuta behovet av rättvisa, har använts på olika sätt sedan dess ursprung, vilket är daterat tillbaka till slutet av första århundradet BCE The Latin fras är mer av en allmän filosofisk förklaring än en teknisk juridisk term.

Antika grekiska och romerska ledare har använt uttrycket fiat justitia ruatcaelum och det har dykt upp i historiska skrifter. I ett slags omkastning av den allmänna innebörden av uttrycket, historiker citerar en romersk dokument inklusive en anekdot om en romersk tjänsteman vid namn Gnaeus Piso, var i "Piso s rättvisa" termen används i betydelsen den tunga eller felaktig tillämpning av en mening eller Domen för den skull teknikalitet, eller "för rättvisa egen skull." I andra program, har frasen en mer positiv innebörd.

I modern tid har frasen fiat justitia ruatcaelum tillämpats på många olika sätt, återigen, inte som en teknisk juridisk term, men i jakten på rättvisa ur moralisk och filosofisk metod. Documentarians har citerat det i början engelsk lag, där frasen var ibland något ändrats till Fiat justitia et ruant Coeli. Före den amerikanska revolutionen, historiker hävdar att frasen tillämpades på några av dem som senare inspirerade grundarna av Amerika att bryta av från den brittiska kronan, som var, som amerikanska historiestudenter vet, inte gjort utan stora kontroverser. Fraser som fiat justitia ruatcaelum kunde ha använts av dem som argumenterade över den förmodade vansinne och tyranni kung George III, särskilt när det gäller amerikansk självständighet.

Det latinska frasen för "får rättvisa göras though himmelnedgången," kan ändå vara användbara för att betona strävan efter moderna rättvisa. Vissa stater tydligen använda frasen i utsmyckningen av domstolssalar. Frasen har också använts i moderna filmer och andra konstnärliga arenor.

Vissa försök att dechiffrera den sanna innebörden av fiat justitia ruatcaelum gå tillbaka till kulturer runt ursprunget till termen. En författare vid namn Alan Donegal skriver expansively på nyanserna i frasen: s mening och tanken på att driva rättvisa, "oavsett konsekvenserna." Donegal skriver att, "det bud var uppställs i en kultur där det ansågs vara omöjligt att himlarna skulle falla som en konsekvens av att göra vad du borde. "Författaren fortsätter med att förklara att de kontextuella samhälleliga idéer utfallen av rättvisa har mycket att göra med användningen av frasen och andra liknande idéer om lagen.