Vilka är de olika typer av säkerhets Lagstiftning?

February 25

Säkerhetslagstiftningen omfattar många olika typer av lagar som är relaterade till säkerhet, inklusive arbetarskydd och säkerhet på arbetsplatsen, livsmedelssäkerhet, och trafiksäkerhet. Arten och omfattningen av denna typ av lagstiftning varierar kraftigt från ett land till ett annat. Som ett resultat kan säkerhetslagstiftning förbjuda eller reglera en viss verksamhet eller praxis i ett land, men ett annat land kan tillåta praxis att gå helt oreglerad av lagstiftning.

Företagshälsovård och säkerhetslagar och förordningar skapas ofta som svar på olyckor eller händelser arbetsplats som resulterar i personskador eller dödsfall. Vissa länder reglerar vissa branscher för hälsa och säkerhet striktare än andra länder. Många länder har dock antagit internationella standarder för hälsa och säkerhet, åtminstone i någon form. Internationella arbetsorganisationen och Världshälsoorganisationen har arbetat tillsammans under de senaste sextio åren för att utveckla gemensamma definitioner av hälso- och säkerhetsstandarder, som alla delar ett gemensamt mål för att skydda arbetstagare mot risker på arbetsplatsen i största möjliga utsträckning.

Den primära livsmedelslagstiftningen i USA är Federal Food, Drug, och kosmetiska lagen, ändrad genom livsmedelssäkerhet Modernization Act. Denna lagstiftning reglerar de flesta aspekter av amerikansk mat och läkemedelssäkerhet. Den amerikanska Food and Drug Administration är den federala organisation med ansvar för att utfärda föreskrifter om livsmedelssäkerhet och driva mat och läkemedelssäkerhet lagstiftningen i allmänhet. På internationell nivå har Internationella standardiseringsorganisationen utvecklat en uppsättning internationella standarder för alla organisationer som tillhör någon del av livsmedelskedjan, vilket definieras av ISO 22000: 2005 för livsmedelssäkerhet Management System. Många länder har antagit hela eller delar av ISO 22000 standarder för livsmedelssäkerhet ändamål.

Till skillnad från yrkesrisk och livsmedelssäkerhetslagstiftningen skiljer trafiksäkerheten lagstiftningen kraftigt mellan stater och länder. I USA är varje stat som ansvarar för sin egen trafiksäkerhetslagstiftningen. Till exempel kan den högsta tillåtna hastighet i en stat vara helt annorlunda än i en annan stat. Nationella organisationer, såsom den nationella konferensen av delstatsparlament och National Highway Traffic Safety Administration, arbetar också tillsammans för att studera och rekommenderar trafiksäkerhetslagar som ska antas av staterna. Dessutom, National Highway Traffic Safety Administration, under ledning av National Trafik och Motor Vehicle Safety Act, har befogenhet att fastställa och övervaka vissa normer för motorfordon och trafiksäkerhet.

  • Bolagets riktlinjer är skrivna för att följa riktlinjer som säkerhetslagstiftning.
  • Säkerhetslagstiftning ofta varierar från land till land.