Spara ditt arbete automatiskt

May 20

Vi har alla gjort det. Du arbetar tillsammans i flera timmar på ett dokument, när plötsligt strömmen går. Eller du sparka på återställningsknappen på din dator, eller dina tre år gamla drar nätsladden ur väggen. Listan kan göras lång, men kärnpunkten är att du förlorat de senaste timmars arbete. Många saker att tänka på en tid som denna. De flesta av dem kan inte skrivas ut i en trevlig, familjeorienterad nyhetsbrevet så här. Men förhoppningsvis du lärt en läxa när det hänt dig.

Word kan du skydda dig genom att automatiskt sparar ditt arbete för dig. Ställa in automatiskt sparfunktionen, så här:

  1. Välj Alternativ på Verktyg-menyn. Du kommer att se dialogrutan Alternativ.
  2. Klicka på fliken Spara. (Se figur 1.)

    Spara ditt arbete automatiskt

    Figur 1. fliken Spara i dialogrutan Alternativ.

  3. Klicka på kryssrutan Spara information för återskapning varje. Numret 10 visas i protokollet rutan.
  4. Justera protokollet rutan för att spegla hur ofta du vill Word för att spara dokumentet. Du kan välja värden mellan 1 minut och 120 minuter.
  5. Klicka på OK.

När utse en Autosave frekvens, bör du nog inte välja en tid under 10 minuter. Tätare sparar kan slösa tid och bli kontraproduktivt.

Du bör också notera att Autospara inte riktigt spara filen. Vad den gör är att spara information som Word kan använda för att försöka återställa filen om Word slutar oväntat.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1009) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Spara ditt arbete automatiskt.