Vad är en lastbil Hoist?

October 27

En lastbil hissa är också allmänt kallas en vinsch och är en anordning som används för att dra objekt ut ur banan för trucken. Lastbilen lyftanordning är också ett ovärderligt verktyg när det används för att frigöra en fastnat fordon. Genom att linda lyftkabeln runt ett träd eller annat förankrat objekt, kan lyften användas för att hjälpa dra lastbilen ur leran eller annat ämne som man har fastnat i. När medhjälp annan lastbil som har fastnat, hisskabeln kan hakas till chassit av fordonet och används för att hjälpa till att dra fordonet fri från lera, sand eller snö.

Bestående av en elmotor som driver en stålkabeltrumma eller spole, kan lastbilen hissa monteras på fram- eller baksidan av lastbilen; emellertid, är den vanligaste monteringsplats på den framför lastbilen. Mycket stark ledarkabeln spolas upp på lastbilen hissa trumman och en stålkrok är fäst vid änden av kabeln för att tillåta att kabeln hakas till ett objekt. Vid behov är kabeln dras bort av spolen och ansluten till ett annat fordon eller ett fast och fast föremål, t.ex. ett träd.

Kabel kan buffras bort av trumman i en av två metoder. Den manuella metoden innebär en person som släpper lastbilen hissa i neutralläge och fysiskt dra den önskade mängden kabel ut höjden. En alternativ metod är att driva ut kabeln. I denna metod är lyften placeras i ström ut positionen och lastbilen hissa använder elmotorn att spola ut kabeln tills den stängs av. Detta är ofta den långsammare metoden av de två, men i den manuella metoden kan kabeln ofta binda och vara svåra att dra ut.

Om lyftdonet är monterad på fordonet som är fast, är vinschlinan placerad på ett annat fordon eller ett stabilt föremål såsom ett träd. Lastbilen hissa placeras i dragläge, och när kabeln dras tight, de fastnat fordons assist i åtgärden genom att tillämpa kraft till däcken tills fordonet är fri av ämnet som den satt fast i. Om trucken lyften är monterad på en lastbil som bistår ett annat fordon, är hisskabeln ansluten till fastnat fordon, som sedan gäller kraft till däcken medan lyften dras tätt.