Vilka är de tecken på ilska Disorder?

September 5

Tecknen på ilska sjukdom varierar från person till person eftersom ilska är en känsla som uttrycks på många olika sätt. Trots detta är det mycket mer sannolikt för en person som är benägen att våldsamma vredesutbrott att få diagnosen detta villkor än det är för en person som tar ut sin ilska i icke-våldsamma sätt. Denna sjukdom är oftast identifieras i avsaknad av andra psykiska sjukdomar, så förekomsten av vredesutbrott bland annars normalt beteende är ett vanligt tecken. Vanligtvis är denna typ av psykisk sjukdom som kännetecknas av ilska utan orsak snarare än försvar ilska som ett svar på en försöker situation.

Bara för att en person är arg ofta betyder inte att han eller hon är visar tecken på ilska sjukdom. Ilska sjukdom är en mycket specifik typ av ilska som uppstår i avsaknad av någon rimlig orsak. En person som är benägen att ilska och våldsamma utbrott kan vara ovetande om att de känslor han eller hon känner är ett resultat av stress, ångest, eller till och med orättvisa i livet. Om en person inte förstår varför han eller hon känner upprörd, kan det vara svårt att skilja försvar ilska från ilska utan orsak.

En av de primära tecknen på ilska sjukdom är extrem ilska och okontrollerbara impulser rör ilska. Detta innebär vanligtvis att känslor inte tar en hämndlysten eller strategisk manifestation, utan snarare kännetecknas ofta av vredesutbrott och förstörelse av egendom. Skada till andra är mycket vanligt som ett tecken på ilska sjukdom, men det är viktigt att notera att ilska är annorlunda att sadism. Nästan alltid, har en person med denna sjukdom inte finner nöje i att skada andra människor.

Även om det inte är ett symptom, är ett vanligt tecken på denna störning faktiskt en reaktion på störningen själv. Många människor med denna sjukdom börjar märka att andra människor agerar försiktigt när deras närvaro att undvika inställning dem. Människor kan informera dem om att de kan ha en ilska sjukdom, som personen förnekar vanligtvis både verbalt och internt. Utåt erkännande av ilska på en frekvent basis är ett mycket vanligt tecken på att någon kan ha ett verkligt problem.

Merparten av tiden, lösningen på denna typ av störning är att lära sig att kontrollera de åtgärder som är förknippade med de negativa känslorna. Detta kan underlättas av läkemedel, terapi eller andra åtgärder. Som sådan, om någon finner att han lätt kan kontrollera känslor av ilska och impulser, då han troligen inte har denna sjukdom. Övertygande negativa känslor kan förbättras genom att tala med en terapeut eller pålitlig vän, även om de inte är symptom på en sann störning.

  • Om en individ upplever över de bästa ilskna reaktioner på situationer kan det vara ett tecken på en ilska sjukdom.
  • En person som är ofta arg inte nödvändigtvis en ilska sjukdom.
  • Ett barn kasta ett utbrott.
  • En man skriker åt sin make.