Vad är Vernalization?

April 14

Vernalization är en etapp i utvecklingen av många växter, främst lökar, fruktträd och träd mutter. Detta steg innebär exponering för kyla under en viss tid, följt av en period av ökad ljuskänslighet som gör att växten att börja producera blommor. Det finns ett antal skäl till varför vernalization är viktigt för växter, och det är också bra att vara medveten om när tvinga växterna att blomma inomhus eller att blomma tidigare än de brukar göra.

Ur synvinkel av växter, är vernalization en viktig egenskap. Det varnar växterna på att vintern har passerat, vilket tyder på att det är säkert att börja producera knoppar och blommor för våren. I växter som är beroende av vernalization som en del av sin livscykel, är syftet med detta utvecklingsstadium att uppmuntra blomning i rätt tid, samtidigt som det skyddar anläggningen från blommande vid fel tidpunkt.

Vissa växter upplever det som kallas obligat vernalization, vilket innebär att anläggningen måste utsätts för kyla för att blomma. Andra har kvantitativ vernalization, använder kalla temperaturer som en kö, men inte förlita sig på dem till tids blommande scheman. Växter i tempererade zoner upplever ofta den kvantitativa formen av detta utvecklingsskede, med hjälp av andra säsongsbetonade ledtrådar förutom förändrade temperaturer för att veta när det är dags att utveckla blommar.

En av frågorna med vernalization är att om vädret blir varmt under några dagar eller veckor, kan växterna börjar blomningen för tidigt. De unga blommor och knoppar kommer att skadas om frost utvecklas. Kommersiella odlare tvingas ibland att förhindra detta med hjälp av fläktar och värmare över sina grödor som är utformade för att förhindra frost från att i och skada de växande plantorna. Invånarna i regioner där frukt och nötter grödor odlas kan vara bekant med synen och ljudet av grödor värmare i början av våren, när köldperioder förutses.

Människor kan också använda vernalization till sin fördel. Lökar, till exempel, kan luras att blomma inomhus genom att kylas under en längre tid och sedan utsatts för högre temperaturer och starkt ljus. Med denna teknik kan trädgårdsmästare odla blommar i mitten av december. Vernalization är också viktigt att komma ihåg när plantera lökar: många lökar behöver kylas i kylskåpet innan de planteras så att vernalization utvecklingsfas kommer att ske.

Växter med kylning eller frysning kraven vanligen tydligt märkta med information trädgård leverans butiker, och de olika rekommendationer för specifika sorter diskuteras i många trädgårdsböcker. Nya trädgårdsmästare som inte känner säker kanske vill överväga att ta en trädgårds klass för att lära dig att få frukt eller nötter träd på rätt fot innan de växt, som de första åren av odling är avgörande för den långsiktiga livslängd växten.