Formatering Endnote referensmärken

March 12

När du sätter en slutkommentar i dokumentet, lägger Word EndNote referensmärken på två ställen: på den plats i dokumentet där du angett, och i början av slutnoten själva.

EndNote referensmärken kan formateras på samma sätt som du forma vanlig text. Om du har ett stort antal slutkommentarer i din text, dock kan det bli jobbigt att manuellt formatera varje referensmärke. Istället överväga att ändra stil som Word tillämpar automatiskt till EndNote referensmärken.

När du lägger till din första slutkommentar till ett dokument, skapar Word automatiskt en stil som kallas Endnote Reference. Du kan ändra den här stilen samma som du skulle ändra någon annan stil i ditt dokument. (Exakt hur du ändrar stilar har täckt i andra frågor av WordTips.) Ändra stilen påverkar utseendet på alla endnote referensmarkeringar i dokumentet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (3580) gäller för Microsoft Word 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet Word här: Formatering Endnote Referens Marks.