Vad det innebär att medling Training?

September 30

Det primära målet för medling utbildningen är att ge teorin, konfliktlösning kompetens, och förhandlingsverktyg för medlare inblandade i konfliktlösning. Utbildningen kan vara en dag lång eller sist i flera dagar, och deltagarna tjänar ofta ett certifikat och / eller fortbildning poäng vid färdigställande. Vissa medling utbildningsprogram erbjuder domstol certifiering, så att deltagarna kan medla i lokala eller regionala domstolar om de väljer. De som vill lansera en medling praxis kan också få marknadsföring och ekonomi tips om hur man blir framgångsrik.

Medling utbildning finns i många discipliner och industrier. De bästa programmen är oftast de som är specialiserade. Till exempel konfliktlösning färdigheter som krävs för att tjäna en arbetsplats medling certifiering är ofta annorlunda än de som krävs för att tjäna en skilsmässa medling certifiering. Därför är mycket av medlingsutbildning baserad på de typer av medling som intressera vissa grupper av deltagare. Dessa grupper bildas ofta baserade på yrken eller intresseområden.

Utbildningen i sig är uppdelad i moduler, som börjar med teori och slutar med praktisk tillämpning. Till att börja, är deltagarna introduceras ofta allmänna alternativa tvistlösnings principer och etik. Därefter fallstudier analyseras och ibland visat att illustrera konfliktlösning koncept. Relevant rättspraxis diskuteras ofta för medling certifieringsprogram som kommer att ge deltagarna de referenser som krävs för att vara en lokal domstol medlare. Slutligen deltagarna ofta ombedd att bli medlare i iscensatta sessioner, där deras medlare färdigheter utvärderas.

Vissa medling utbildningsprogram går ett steg längre och erbjuder entreprenörsutbildning till medlare som vill lansera sin egen medling praktik. Deltagarna lär sig ofta om de lokala, regionala och internationella möjligheter inom alternativ tvistlösning, och hur man kan marknadsföra sig till potentiella kunder. Karriärplanering och utveckling som medlare är ett annat alternativ ofta täckt av medling utbildning för deltagare som inte vill bygga sin egen verksamhet.

Närvaro är nyckeln till medling utbildning, eftersom många program är godkända av lokala och regionala styrelser och domstolssystem. De timmar som deltagarna deltar är nödvändiga och är ofta en förutsättning för att ta emot referenser för att bli en medlare för domstolssystem och myndigheter. Deltagare som deltar i utbildning som varar i flera dagar kan ofta räkna med att logga in, kontrollera daglig närvaro. Arrangörerna av utbildningen kommer sedan spara dessa register för att bevisa att deltagare som slutfört den utbildning och tjänade medling certifiering mötte sina närvarokrav.

  • Medlings utbildning bör erbjuda studenter möjlighet att träna sina nya färdigheter med andra.
  • Iscensatta medlingstillfällen kan vara en del av medling utbildning.