Andra C # Variabla Typer

March 2

Det är inte alltid lätt att reda ut C #: s variabler. Följande tabell ger en jämförelse av alla C # variabeltyper utom heltal och flyttal, som på andra ställen.

Typ Range In Use
decimal Upp till 28 siffror decimal d = 123;
BigInteger NA Alltför humongous att lista.
char 0 till 65.535 (koder i Unicode teckenuppsättning) char x = 'c';
char y = '\ x123';
char newline = '\ n';
sträng Från Empty ("") till ett mycket stort antal tecken i Unicode-teckenuppsättning string s = "mitt namn";
string tomt = "";
bool Sant och falskt bool b = true;
Dynamisk Bestämd vid körning Dynamisk f = foo ()