Ta reda på om två linjer är parallella eller vinkelrätt

March 18

Det är ofta så att när du konstruerar linjer kan två linjer ser parallellt eller vinkelrätt, när det i själva verket är de inte. Geomaster på TI-84 Plus grafräknare kan avgöra om linjer är parallella eller vinkelräta för dig.

För att få geomaster att avgöra om två linjer är vinkelräta eller parallella, så här:

  1. Välj Perpendicular? eller Parallel? verktyget från MISC menyn.

    För att göra detta, tryck på [GRAPH] [GRAPH], använd piltangenterna för att flytta markören till rätt verktyg, och tryck på [ENTER]. Verktyget du valt visas i det övre högra hörnet av skärmen där Perpendicular? Verktyget eller Parallell? verktyget visar som aktiva.
  2. Använd piltangenterna för att flytta markören till den första raden och tryck på [ENTER]. Flytta markören till den andra raden och tryck [ENTER]. Slutsatsen om huruvida linjerna är parallella eller vinkelräta visas på skärmen.

    De två utvalda linjer visas som streckade linjer. Ordet "sanna" visas på skärmen på den här bilden visar att linjerna verkligen vinkelräta.
  3. Om du vill använda samma verktyg för att testa ett annat par rader, tryck på [CLEAR] och upprepa steg 2.

    Ordet "false" visas på skärmen indikerar att linjerna inte är vinkelräta.
  4. När du är klar med Perpendicular? eller Parallel? verktyg, inaktivera den genom att trycka på [Rensa] två gånger eller genom att välja ett annat menyalternativ.