Flytta text utan att påverka Urklipp

December 6

Här är ett trick som först introducerades i Word 5 för DOS och gäller fortfarande i programmet. Anta att du vill flytta något (ett ord, mening, grafisk, bord, etc.) från en plats i ett dokument till en annan. Du vet förmodligen det vanliga sättet att göra flytten använder klippa och klistra, men det finns ett annat sätt. Du kan göra flytten mycket snabbt via följande:

  1. Markera (välj) vad du vill flytta.
  2. Visa plats i dokumentet där du vill flytta informationen.
  3. Att hålla nere Ctrl-tangenten när du högerklickar med musen på den plats där objektet ska flyttas. Ordet flyttar det markerade objektet till där du högerklickade.

Det fina med denna teknik är att Urklipp inte är inblandad. Det betyder att om du hade något i Urklipp innan flytten, är det fortfarande där för senare användning; det har inte störts.

Du bör notera att om man istället för rörliga, vill du bara kopiera, allt du behöver göra att hålla nere både Shift och Ctrl i steg 3.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (3896) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Flytta text utan att påverka Urklipp.