Vilka är de olika Erytromycin Interaktioner?

February 19

Erytromycin är ett antibiotikum som har ordinerats av läkare i årtionden, men medicinen har potential för att interagera med vissa drycker, sjukdomsprocesser och andra mediciner. Instruktioner råda med de antibiotika 01:59 timmar före måltid, minskar sannolikheten för minskad absorption. Dess verkan kan förvärra symtomen hos patienter med diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom, leversjukdom, eller myasthenia gravis. Patienter kan uppleva erytromycin interaktioner vid kombination antibiotika med ett antal andra läkemedel, över hundra av vilket kan ge allvarliga negativa symptom.

Förutom rådgivning mot ta medicinen tillsammans med mat, är patienter uppmanas också att grapefruktjuice kan orsaka erytromycin interaktioner. Intag antibiotikumet med grapefruktjuice ökar mängden av läkemedlet i blodet och kan öka risken för biverkningar som förknippas med medicineringen. Alkoholhaltiga drycker, å andra sidan, fördröja absorptionshastigheten och verkan av erytromycin. Läkare avråder att ta det med alkoholhaltiga drycker.

Antibiotika har en tendens att förstöra bakterier som normalt finns i kroppen tillsammans med patogena organismer, särskilt mikrober som finns i mag-tarmkanalen. Vanliga rapporterade biverkningar av erytromycin är diarré, illamående, kräkningar och magbesvär sekundärt till medicinering effekter på magtarmkanalen. Patienter med kolit eller andra mag inflammatoriska sjukdomsprocesser, kan uppleva lindriga till allvarliga erytromycin interaktioner som producerar ökad irritation, smärta och möjliga blodig, lös avföring.

Medicineringen kan också öka svaghet upplevs av patienter med myasthenia gravis, eftersom erytromycin kan ytterligare hämma acetylkolinfrisättning vid neuromuskulära korsningar. Levern eliminerar erytromycin från kroppen, och denna process ökar naturligtvis orgeln arbetsbelastning och ökar leverenzymaktivitet. Individer med nedsatt leverfunktion kan uppleva en ökning av symtomen och har en större möjlighet att utveckla hepatit.

Kroppen producerar olika enzymer, som stöd i metabolismen av läkemedel. Vissa läkemedel hämmar aktiviteten av dessa enzymer, vilket ökar de åtgärder och biverkningar av andra läkemedel på grund av ökad koncentration i blodomloppet. Erytromycin interaktioner kan inträffa på grund av detta enzymhämning process. Dilitiazem, verapamil, ketokonazol och troleandomycin är några av de mediciner som är ansvariga för dessa typer av interaktioner.

Risker i att ta erytromycin inkluderar möjligheten att utveckla allvarlig ventrikulär ojämn hjärtrytm eller plötslig hjärtdöd när du tar antibiotika med antihypertensiva som inkluderar dilitiazem och verapamil. Dessa symtom kan också förekomma när man kombinerar erytromycin med icke-sederande antihistaminer. Några av de andra mediciner som orsakar erytromycin interaktioner inkluderar astemizol, cisaprid, pimozid och terfenadin. Använda antibiotika samtidigt som lovastatin kan orsaka ett tillstånd som kallas rhabdomylosis, vilket utlöser förstörelsen av skelettmuskelvävnaden. Proteiner från denna försämring process kan orsaka njur fel när den når njurarna.

Erytromycin utrotar effektivt många stammar av gramnegativa och grampositiva bakterier. Detta gör den genom att interferera med den 50S ribosomala subenheten av dessa mikroorganismer, som hämmar ribonukleinsyra (RNA) reproduktion och proteinsyntes. Användningar av erytromycin inkludera behandling av vissa buken parasiter, luftvägsinfektioner, hud- och strukturella infektioner, och bäcken inflammatoriska tillstånd orsakade av känsliga mikrober.

  • De som erytromycin kan behöva undvika att äta grapefrukt eller produkter tillverkade av frukten.
  • Bukbesvär kan inträffa med antibiotika, såsom erthromycin.
  • Erytromycin är ett substitut antibiotika för patienter som är allergiska mot penicillin.