Att bli av arbetsbok Länkar

March 30

Paula har en arbetsbok som är länkad till andra arbetsböcker. Dessa är arbetsbokslänkar, inte hyperlänkar. Hon är ute efter ett sätt att bryta alla dessa typer av länkar.

Det finns flera sätt att närma sig en sådan uppgift. En är att manuellt bryta länkarna genom att välja Länkar från menyn Redigera och sedan välja alla länkar och klicka på Bryt länk. Du kan även välja alla länkar på en gång genom att skapa ett urval set (med Skift och Ctrl för att komponera set) innan du klickar på Bryt länk.

Om du föredrar att inte använda den manuella metoden kan du använda en kort makro för att bli av länkarna. Följande är ett exempel som kommer att göra uppgiften:

Sub BreakLinks ()
Dim strLink
För varje strLink I ActiveWorkbook.LinkSources
ActiveWorkbook.BreakLink Namn: = CStr (strLink), _
Typ: = xlExcelLinks
Nästa strLink
End Sub

Ett tredje sätt att hantera dina länkar är att titta på en tredjepartslösning, såsom FindLink eller Namn Manager. Du hittar dem på följande sida:

http://www.oaltd.co.uk/mvp/MVPPage.asp

FindLink skrevs av Bill Manville och Namn chef av Jan Karel Pieterse, både Excel MVP.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (3159) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Att bli av arbetsbok Links.