Vad är Inventory Software?

June 26

Inventering programvara är en specialiserad datorprogram som används i affärsverksamheten och lagerverksamhet med det primära syftet att hjälpa ett företag att hålla reda på kvantitet, status och placering av lager inventering. Företagen måste hålla ordentlig koll på sina register för att säkerställa kundnöjdhet och att hålla reda på utgifter och inkomst. Inventering kan innehålla en mängd olika varor, verktyg, biblioteksböcker, utrustning, fasta tillgångar, eller förbrukningsvaror.

Många moderna metoder som används av företag för lagerstyrning är kompatibla med inventering programvara. Streckkoder och radiofrekvensidentifiering (RFID) taggar är båda kan arbeta med dessa program. Genom att skanna streckkoder eller RFID-taggar och använda ett helt integrerat programpaket, kan ett företag omedelbart identifiera alla objekt som för närvarande är i lager utan att behöva öppna paket och inspektera varor. Eftersom mjukvaran gör det så enkelt att spåra och identifiera produkter, hjälper det en verksamhet i att optimera lagerutrymme. Placeringen av produkter kan matas in i programmet, vilket gör det möjligt att organisera lagret i den mest platsbesparande sätt utan att förlora koll på någonting.

Förmågan att omedelbart identifiera gods med denna programvara hjälper också säkerställa en korrekt fullgörande av kundorder. Genom att effektivisera den roll anställda, gör inventering programvara hela processen för sjöfarten varor till kunder snabbare och effektivare. Dessutom minskar det risken för fel produkt skeppas av misstag och ger kunderna möjlighet att följa utvecklingen av transporten ankomst.

Denna programvara är också till nytta för verksamheten när det gäller sjöfart och mottagande. Genom att hålla koll på alla inkommande och utgående produkter hävdat en up-to-avstämningsdag för inventering i lager. Detta gör det möjligt för ett företag att avgöra när ytterligare produkter måste beställas eller tillverkas så kan hållas en fullständig inventering av varor. Programvaran hjälper verksamheten avgöra vilka poster är populära och under vilken tid på året de är i störst efterfrågan. Detta gör det möjligt för företag att göra prognoser för nästa år och att besluta huruvida viss produktion bör ökas eller minskas.

  • Inventering programvara kan göra inventering mycket lättare.
  • Handhållna elektroniska skannrar kan läsa in data direkt i den senaste inventering programvara.