Vad är en Broadcast Spreader?

October 22

För dem som funderar på att ta hand om sina gräsmattor, och få dem att se så bra som de möjligen kan, måste de ha de bästa möjliga verktyg. En av de viktigaste verktygen som de kan ha i sin verktygslåda är något som kallas en sändning spridare. Dessa verktyg är perfekt för att hjälpa till att bevara hälsa och välbefinnande din befintliga gräsmatta, och även hjälpa dig att växa lite gräs där det kan saknas. Det finns även några andra sätt att en sändning spridare kan vara till hjälp än med gräset.

  • Vad det är. I den enklaste av termer, är en sändning spridare ett landskapsarkitektur och jordbruk verktyg som används för att sprida (därav ordet sprid i namnet) saker som utsäde, kalk, gödsel, och så vidare. Sändningen delen av namnet kommer från det faktum att de material som placeras i den inte bara faller där du pekar det, men kastas, projiceras, eller "sändes" bort i en båge från behållaren.
  • Typer tillgängliga. Det finns flera typer av sändningsspridare som finns på marknaden. Emellertid, medan alla typerna har samma grundkonstruktion, finns det en enda skillnad som lätt kan användas för att fastställa de olika typerna, och det är storleken. De minsta typerna är de som kan innehas av en enda person och kommer att hålla upp till tre eller fyra liter material. Dessa modeller är oftast drivs för hand. De större modellerna, av vilka några är så stora att de måste dras av en traktor, vanligtvis drivs av hjulen att snurra.
  • Hur de fungerar. Broadcast spridare arbeta bort av en ganska enkel princip, som är en kombination av gravitation och centrifugalkraft. Materialet placeras i en tratt som också fungerar som en tratt som är positionerad över en skiva. Mellan skivan och tratten är en matningshålet som ofta kan justeras efter att bromsa eller påskynda den hastighet med vilken materialet kan träffa skivan. Skivan har ofta flera fenor eller skopor som kommer att fånga materialet som det snurrar runt, och sedan hjälper till att kasta materialet utåt. Beroende på vilken typ eller modell av spridare du har, kan du justera bågen av materialet som den kommer ut på disken för att antingen utöka eller begränsa den.
  • Potentiella användningsområden. Broadcast spridare är perfekta för att hjälpa din att plantera gräsfrö i stora områden, och är också mycket användbart i att mata gräsmattan samt med gödsel. Det är inte det enda sättet att du kan använda en broadcast spridare dock, och deras användning slutar inte med uppkomsten av kallt väder. Du kan också använda en broadcast spridare för att hjälpa till att sprida ut isen smälta och sand. Ett annat sätt att använda en sändning spridare skulle vara om du har en stor olje- eller bränslespill. Placera några kattsand i tratten av spridaren och sedan använda den för att hjälpa till att sprida ut kattsand över spill.