Vad är Treasury Inflation-Protected Securities om?

July 27

Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) ta emot både intresse och en två gånger per år ökning huvudman för inflationen. Som med ränta på andra statspapper, är ränta på TIPS fria från statliga och lokala inkomstskatter. Federal inkomstskatt, dock måste betalas varje år på både räntebetalningar och tillväxten i princip.

TIPS är överlåtbara. Du kan köpa TIPS direkt från statskassan eller via en mäklare. De är för närvarande utfärdas med avseende på 5 och 10 år, även om det finns gott om 20-åriga sikt TIPS i omlopp. Minsta investering är $ 1000.

En av de söta sakerna TIPS är att om inflationen går på ett raseri, flyttar din huvudsakliga norrut rätt tillsammans med den. Om deflation, prisfall, inträffar (som det har inte sedan 1930-talet), du kommer inte få någon justering inflationen, men du kommer inte få en deflation justering, heller. Du får tillbaka minst det nominella värdet på obligationen.

TIPS låter bra, och på många sätt är de. Men tänk på att kupongräntan på TIPS varierar med marknadsvillkoren och tenderar att vara minimal - kanske ett par procentenheter. Om inflationen är lugnare än väntat flyttar in i framtiden, kommer du nästan säkert göra bättre med traditionella statsobligationer. Om inflationen visar sig vara högre än väntat, kommer dina TIPS bli stjärnorna i din ränteportföljen.