Vad är Arbets Härdning?

March 6

Även känd som deformationshärdning, är kallhärdning en process som gör det möjligt att öka styrkan i en metallkomponent med användning av vad som är känt som plastisk deformation. Vissa metaller och metallegeringar, såsom aluminium eller koppar, är mest effektivt stärks använda denna metod. Den väsentliga processen innebär skapandet av specifika störningen rörelser inom strukturen av själva metallen som resulterar i att behålla alla kännetecken på metallen samtidigt utrusta material med extra förstärkning.

Det finns flera olika bearbetade som kan användas för att åstadkomma kallhärdning. I vissa fall involverar processen användning av värme. Detta är särskilt sant i situationer när det finns en önskan att omforma metallen samtidigt också att lägga till styrkan i den färdiga produkten. Vid andra tillfällen kan metallen genomgå plastisk deformation med kallt istället för värme. I detta scenario, är temperaturen hos metallen minskas till en nivå som kristallisa inom metallen inträffar, vilket gör det möjligt att böja, åtstramning, rita eller skjuva metall för att skapa den önskade formen och graden av styrka.

Även om förfarandet enligt kallhärdning äger rum, är metallen ofta något formbart, vilket gör det lättare att arbeta materialet till vilken form önskas. Till exempel kommer koppar som genomgår processen vara något formbart med antingen värme eller kyla för att producera effekt. Under denna period är det en enkel process att sträcka, böja eller ens hammare koppar i vilken form man önskar. När härdningsprocessen är fullbordad, är koppar mycket hållbara och har förmågan att bibehålla sin form på lång sikt.

En av fördelarna med kallhärdning är att processen kan bidra till att minska risken för sprickbildning längs ytan av det förstärkta metall eller metallegering. Genom att använda processen, är det möjligt att använda metaller i skapandet av anordningar som är utformade för att motstå en viss mängd av lasten under en viss tidsperiod. Eftersom kallhärdning är inte en process som kan vändas, är styrkan lätt att mäta, vilket gör det möjligt att välja rätt metall eller legering för tillverkning av produkten.

Fördelarna med kallhärdning inkluderar förmågan att kontrollera hastigheten för kontamination inom själva metallen. Detta i sin tur hjälper till att stärka metall, eftersom närvaron av föroreningar som skulle kunna försvaga metallen vid olika punkter hålls till ett minimum. Resultatet är en likformighet styrka som bidrar till att säkerställa livslängden för den färdiga produkten, förutsatt att produkten utsätts för användning som är i enlighet med de normer som fastställts av tillverkaren.

Det finns också vissa nackdelar förknippade med kallhärdning som gör det en process för att undvika i vissa situationer. Metallen blir något mindre formbart efter behandlingen, vilket gör dem olämpliga för produktion av vissa typer av produkter. Dessutom är en stor del av kraften som krävs som en del av processen, vare sig värme eller kyla utnyttjas. Riktnings egenskaperna hos metallen kan också påverkas negativt, en annan faktor som kan göra metall oanvändbart för vissa ändamål. Av denna anledning kan kallhärdning vara önskvärt, baserat på den typ av produkter som kommer att göras från metallen, eller vara helt oönskad som en händelse som oavsiktligt uppstår under en tillverkningsprocess.