Stänga Dokumentskydd

June 6

Om du tidigare skyddat dokumentet för förändring spårning, för kommentarer, eller för formulär, då du kommer antagligen behöva ta bort skyddet handlingen någon gång så att du kan göra obegränsade ändringar. Att häva skyddet dokumentet gör du så här:

  1. Välj bort skydd Dokument från menyn Verktyg. Word visas Unprotect Dokument dialogrutan. (Se figur 1.)

    Stänga Dokumentskydd

    Figur 1. Ta bort skydd Dokument dialogrutan.

  2. Ange ditt lösenord i dialogrutan, ger du använde en när först skydda dokumentet.
  3. Klicka på OK. Dokumentet är oskyddad.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (919) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Stänga av Dokumentskydd.