Automatiskt Öppna ett dokument på en specifik Zoominställning

January 13

Tyvärr ingen Word inte en inställning som du kan använda för att ange en standard "öppna" zoomnivå för dina dokument. (Detta skulle vara mycket trevligt-Redmond, lyssnar du?) Det betyder att dokument öppnas på zoomnivå används när dokumentet ursprungligen sparats.

Ett sätt att komma runt detta är att skapa en Makrot, och sedan spara den i mallen Normal. Detta makro därefter automatiskt körs när ett dokument baserat på mallen öppnas. Eftersom varje dokument har tillgång till mallen Normal, kommer varje dokument har tillgång till makrot.

För att göra ändringen, helt enkelt öppna mallen Normal filen direkt och sedan skapa ditt makro, enligt följande:

Public Sub Autoopen ()
ActiveWindow.ActivePane.View.Zoom.Percentage = 200
End Sub

Notera att i denna mycket korta makrozoomnivå är inställd på 200, vilket innebär 200%. Om du vill att någon annan standardzoomnivå, helt enkelt ändra värdet till önskad procentsats. Nu spara och avsluta ditt mallen Normal, och avsluta Word. När du startar om Word och öppna dina andra filer, bör de ändra till den angivna zoomnivå automatiskt.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1343) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Automatiskt Öppna ett dokument på en specifik Zoom inställning.