Vad är Industriell reklam?

July 21

Även känd som business to business eller B2B-reklam, är industri reklam strategin att fånga uppmärksamheten hos ett annat företag och övertyga företaget att köpa de varor och tjänster som erbjuds av ett annat företag. Denna typ av reklam kommer sannolikt att använda alla de vanliga formerna av generera publicitet, inklusive placering av tryckta annonser i lämpliga tidskrifter, direktreklam kampanjer, och andra medel som är sannolikt att producera de önskade försäljningen. Industriell reklam är vanligt inom nästan alla yrke eller bransch typ, och hjälper till att möta efterfrågan på ett brett spektrum av föremål som är nödvändiga för att bedriva verksamhet inom denna bransch.

Med en industriell reklam situation är den viktigaste komponenten för att ge något som en viss verksamhet behöver för att fungera. Till exempel kommer ett företag som producerar rå Olefin försöka fånga uppmärksamheten hos ett företag som förädlar olika konst och naturliga fibrer för att skapa klädsel för möbler, bilsäten och andra föremål. När det gäller tjänster, kommer ett telebolag vill fånga uppmärksamheten hos företag som är verksamma callcenter, och kräver ett antal inkommande och utgående telefonlinjer för att callcenter.

De exakta strategier som används i en industriell reklamkampanj kommer att variera något, beroende på naturen av branschen som deltar. Tryckta annonser i branschtidningar anknytning till branschen är en gemensam strategi. Annonserna är ofta inriktade på att fånga uppmärksamheten hos beslutsfattare inom andra företag, och motivera dem att söka mer information om vad producenten kan erbjuda i form av kvalitetsvaror och tjänster. För att stärka dessa annonser i branschtidningar, får samma grundformat användas för en direkt försändelse som skickas ut till samma beslutsfattare. Samma grundläggande text och grafik kan också ligga till grund för en riktad e reklamkampanj, med e-post som skickas endast till personer som anmält genom en tredje part som de är intresserade av att ta emot e-postmeddelanden av den typen.

Bara om någon typ av produkter kan marknadsföras till andra företag. I tillverknings cirklar, främja råvaror, tillverkningsutrustning och de delar som behövs för att hålla utrustningen i drift är ofta i fokus för b2b eller industriell marknadsföring. På liknande sätt, kommunikationstjänster, nätverks systemstöd, affärsresor stöd, och alla typer av tjänster främjas som en del av en reklamkampanj. Det finns till och med företag som är specialiserade på att utforma reklammaterial för andra företag, till exempel give-aways för användning vid konventioner och andra sammankomster, eller för distribution bland befintliga och potentiella kunder. Om ett företag behöver en viss vara eller tjänst för att öka produktiviteten i verksamheten, det är säkert att finnas andra företag som har vad de behöver, och aktivt reklam i olika medier om att bolaget är säkert att använda på en regelbundet.

  • Industriell reklam är strategin att fånga uppmärksamheten hos ett annat företag och övertyga företaget att köpa de varor och tjänster som erbjuds av ett annat företag.
  • Facktidningar innehåller ofta specifik information och språk som kan göra dem otillgängliga för konsumenterna.