Vilka är de vanligaste Septic Tank problem?

November 11

Om en septiktank inte har rätt utformad, används, eller underhålls, kan problem uppstå. De vanligaste septisk tank problem är vanligtvis träskor, dålig lukt och vattenförorening. Septiktank frågor kan vara mycket obehagligt, och i vissa fall, de är mycket kostsamma att åtgärda. Förstå orsakerna till dessa problem kan vara avgörande för att säkerställa korrekt septiktank skötsel och underhåll.

Överdriven användning är en viktig orsak till septisk tank problem, vilket inte är att pumpa tanken när det behövs, eftersom detta främjar ackumulering av fasta ämnen. Varje septitank behöver också takventiler, som säkerställer att trycket i systemet förblir utjämnade. Om dessa ventiler är felaktiga eller igensatt, kan de orsaka dålig lukt.

För mycket vatten i en septiktank kan driva fasta i utlakning fältet, vilket kan orsaka träskor eller skador på miljön. Överbelastning av systemet med för mycket vatten kan också orsaka att misslyckas eller stängas.

Å andra sidan kan för lite vatten också orsaka problem, bland annat leder till att bakterier dödas av i systemet. Bakterier behövs för att neutralisera kväve, som produceras i septiktankar. Om det är för mycket kväve i systemet, kan det leda till förorening av dricksvatten.

Avyttring av felaktiga poster i en septiktank är ännu ett skyldige ansvarig för septisk tank problem. Endast poster av en biologiskt nedbrytbar karaktär bör spolas ned i toaletten eller avloppet. Icke-bionedbrytbara föremål kommer att täppa upp rören och orsaka avfall läcker ut i marken. Plaster är särskilt svårt, om inte omöjligt, för en septisk system att bryta ner.

Att sätta olja i septiktankar kommer att orsaka problem. Oljan kommer inte att ha tid att bryta ned, och det kommer att täppa upp den övre kammaren och inlopps avloppet. Resultatet blir dålig lukt och svårigheter att tömma septiktanken när det är dags. En överdriven mängd matrester kan också spela en roll i problemen med en septiktank och bör begränsas.

Kemikalier kan skada systemet, och färger, lösningsmedel eller bekämpningsmedel kan göra en septiktank helt värdelös. De kan också leda till att systemet blir en fara för miljön. Stark kemisk användning eller användning av pulveriserade rengöringsmedel kan också bidra till uppbyggnad av kväve.

Om ett system börjar avger dålig lukt, är det ett säkert tecken på att det finns en septiktank problem. Detta kan vara något så enkelt som ett behov av att rengöra takventiler eller det kan innebära att systemet behöver pumpas. Det kan också betyda att översvämningen systemet sviktar.

  • För mycket kväve i en septiktank kan leda till förorening av dricksvatten.
  • Överdriven användning är en viktig orsak till septisk tank problem.
  • Toalett och andra hem VVS avfall kan avyttras i en septisk system.