Vad Är Scaphoid Bone?

October 17

Den båtbenet, även kallad båtbenet, är den största ben i den proximala raden av handleden, den mycket flexibla området mellan underarmen och handen. Flexibiliteten i handleden kan till stor del tillskrivas dess unika och komplexa sammansättning, präglad av två horisontella rader av små ben som kallas carpals. Den båtbenet tillhör den proximala raden av carpals eller raden närmast bålen och längst bort från fingertopparna. Termen proximal är en jämförande anatomiska begrepp som avser den punkt som ligger närmast mittlinjen av kroppen, till skillnad från distala, som hänvisar till den punkten längst bort från mittlinjen. Vid jämförelse mellan armbågen och fingertopparna, till exempel, är armbågen proximala och fingertopparna är distalt.

Tillsammans finns det åtta karpalben som ger handleden fullständig rotationsrörelse. Ben i underarmen, radie och ulna, ligga på den proximala sidan av carpals och ben i handflatan, de metacarpals sträcker distalt mot fingertopparna. Ben i fingret, kallade falanger, artikulera, eller ansluta till metacarpals. Den båtbenet ligger på tummen sidan av handleden, kontakt med radien på den proximala sidan.

Eftersom raderna inte är helt raka, artikulerar båtbenet med lunate carpal på den proximala sidan såväl som på den mediala sidan, i riktning mot lillfingret. Den båtbenet artikulerar med trapets och trapetsformade handlovsbenen distalt och benet framknä benet på både proximala och mediala sidan. Tittar på den egna högra hand med fingrarna mot himlen och baksidan av handen mot ansiktet, botten, proximala raden carpals är, från vänster till höger, båtbenet, lunate, triquetral och pisiform. Den översta, proximala raden av carpals, från vänster till höger, är trapets, trapets, CAPITA och hamate. Vissa elever använder den populära mnemoniska "vissa älskare försöker positioner som de inte kan hantera" att komma ihåg de carpals och deras positioner från vänster till höger och nerifrån och upp.

Den båtbenet är den vanligaste brutet ben i handleden och är svår att läka på grund av begränsad omsättning, eller blodflödet. Dessa pauser är oftast resultatet av en patient som försöker bryta en nedgång med en utsträckt handflata. Vid misstanke om brott är, bör patienter uppsök snabbt läkare, eftersom felaktig läkning kan leda till komplikationer som avaskulär nekros, där benet dör av brist på blodtillförsel. Symtom på en scaphoid benfraktur kan innefatta smärta och svullnad i handleden, speciellt nära basen av tummen. En läkare kommer att känna handleden för att fastställa källan till smärtan och sedan ta en röntgen, en examen som används för att ta en bild av ben, för att diagnostisera pausen.

Om läkaren diagnostiserar en fraktur, kommer hon sannolikt rekommendera flera veckor i en gjuten och schemauppföljningsbesök med patienten för att kontrollera utvecklingen av helande genom röntgen. Om flera månader går och frakturen inte läker, anses det en icke-fackligt och kan kräva en elektrisk stimulator. Den elektriska stimulatorn bärs som ett armband och sänder elektriska strömmar in i handleden för att underlätta läkningsprocessen. Om skadan är gammal eller andra behandlingar inte fungerar, kan läkaren rekommendera operation på båtbenet. Detta innebär vanligtvis fusering benet tillsammans med ett bentransplantat, som infogar benvävnad från en annan del av kroppen i frakturen, och ett metallstift för att fästa benet.

  • Den båtbenet är beläget i den proximala raden av handleden.
  • Den båtbenet är den vanligaste brutet ben i handleden och är svår att läka på grund av begränsad omsättning, eller blodflödet.