Medical Billing: Hur man överklagar ett Rejected Medicare krav

January 6

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) har en definierad process för att överklaga ett avvisat medicinsk fakturering påstående. Denna process är lätt att följa och helt effektiv. Du hittar alla nödvändiga blanketter på Medicare hemsida och individuella kontrakteMedi carrier webbplatser.

Den bästa metoden för inlämning är på nätet. Du kan även skicka in ytterligare dokumentation samt. Den Medicare nätet överklagande webbplats ger ett försättsblad som du kan använda för att post eller fax dokumentationen till rätt adress för övervägande.

Medicare tenderar att se allt så svart och vitt och gör alla beslut utifrån den politik som var i kraft den dag tjänsten. Så så länge du eller din programvara förblir aktuell med hänsyn till Medicare politik, då vädja till denna betalare är ganska smärtfritt.

Begäran om nya fastställande är en vänlig påminnelse om att Medicare bearbetningen inte återspeglar den lokala prislista. Du kan hitta den ursprungliga begäran formuläret på Medicare webbplats. De flesta lokal täckning Bärare eller Medicare entreprenörer har länkar till denna form på sina individuella webbsidor, och många bifalla överklagandet ska lämnas in online med verifikationer faxade, använder den tilldelade försättsbladet.

Submit nätet om möjligt att undvika några potentiella lägliga besvärsfrågor. Enligt Medicare regler, måste ett överklagande lämnas in inom 90 dagar efter den initiala bestämn. Om du skickar in på nätet, har du bevis på inlämning i tid.

Om entreprenören doesnâ € t ge din förfrågan eller ge solida bevis för att påståendet redan har behandlats korrekt, är att en kvalificerad oberoende entreprenör nästa nivå av överklagande.