HTML5 Spelprogrammering: väsnas med Sound Object

April 19

Du använder objektet Sound för att skapa två ljud per objekt - en MP3 och en OGG - att säkerställa ljudeffekterna i ditt spel kommer att fungera på de flesta HTML5-kompatibla webbläsare.

sndElement = new Sound (src) Skapar ett nytt Sound-objekt som heter sndElement utifrån src filen. Denna fil ska vara i MP3, OGG eller WAV-format.
spela () Spelar det aktuella ljudet.
showControls () Visar HTML5 ljudkontrollpanelen med en volymkontroll och skrubber. Kan vara användbart för iOS-enheter som kräver manuell ljuduppspelning innan code baserad uppspelning.