Vilka är de vanligaste sophantering problem?

September 18

Många människor upplever problem sophantering från tid till annan. Några av de vanligaste problemen inkluderar träskor och sylt. Andra problem sophantering inkluderar slöa knivar och läckor. Många gånger, med hjälp av lämpliga underhållstekniker kommer att förhindra många problem uppstår.

En av de vanligaste problemen sophantering är en igensatt eller fastnat enhet. En husägare vet att en enhet har ett problem om det rinner långsamt, vilket orsakar smutsigt vatten att rinna tillbaka in i diskhon. Människor som känner säker i sina VVS färdigheter kan försöka åtgärda situationen på egen hand. I allmänhet bör strömmen slås av vid brytaren först. Därefter ska enheten tas isär, utsätta sylt eller täppa. I vissa fall kan en VVS skruv användas för att rensa en särskilt stoppas kande enhet.

I vissa fall kan det inte vara nödvändigt att helt ta isär enheten. I sådana fall kan täppa eller sylt vara synlig med ett starkt ljus. Sedan kan personen helt enkelt stänga av strömmen vid brytaren för att förhindra risken för skador, och med hjälp av sax, tång, eller annat verktyg, kan han ta bort materialet som orsakar sylt eller täppa. Ibland problem sophantering så enkelt som att ta bort en vandrande bit silver eller en tjock biff ben från deponin.

Ett annat vanligt problem sophantering är att enheten inte längre kommer att hugga upp material. I sådana fall kan bladen sophantering måste slipas. Om knivarna inte är alltför tråkig, de ofta kan slipas genom att sätta isbitar i avloppet. Om bladen är alltför tråkig, kan de behöva slipas professionellt eller bytas ut.

Från tid till annan, kan bladen helt bryta också. Om det händer, kanske personen hör ett högt skramlande ljud och se att materialet inte längre marken i förfogande. I så fall kommer bladen behöver bytas. Ibland kan enheten vara för gammal för att hitta ersättningsblad och hela enheten kan behöva bytas ut.

Läckor kan också vara vanliga problem sophantering. Till exempel kan en person märker att området under hans diskbänk är våt eller se vatten droppande från enheten. I denna situation, kan lederna ansluter sophantering till diskbänken och diskmaskinen måste efterdras. Om enheten fortfarande läcker vatten, kan gummipackningen behöver bytas.

Många sophantering problem kan förebyggas. Till exempel bör vissa saker aldrig slipas upp på sophantering, såsom stora ben, äggskal och kaffesump. Experter rekommenderar också undvika starka rengöringsmedel, såsom blekmedel, för att hålla packningar gummi smidig och fri från läckor. Dessutom rinnande kallt vatten när enheten är påslagen och försöker undvika dumpning varmvatten från kokt pasta, fett eller andra potentiellt täpper material ner i avloppet kan hjälpa till att hålla en avyttring i fungerande skick.

  • Isbitar kan slipas genom en sopor att slipa knivarna.
  • I-sink sopor avyttringar kan bli igensatta.