Volatiliteten Ratio Placerar marknadens volatilitet i historiskt perspektiv

May 28

Volatiliteten förhållandet berättar daytraders vad den implicita volatiliteten för en säkerhet är i förhållande till den senaste tidens historiska volatiliteten. Detta förhållande visar om säkerheten förväntas vara mer eller mindre flyktiga just nu än det har varit tidigare, och det är ofta används i optionsmarknader.

Den första beräkningen krävs är implicita volatiliteten, som backas ut med hjälp av Black-Scholes-modellen, en akademisk modell för värdering av optioner. När du ansluter till modell vissa variabler - tid till utgången, räntor, utdelningar, aktiekursen, och lösenpriset - den implicita volatiliteten är volatiliteten nummer som sedan genererar den nuvarande optionspriset. (Du behöver inte göra dessa beräkningar själv eftersom de flesta citat system genererar implicita volatiliteten.)

När du har den implicita volatiliteten, kan du jämföra den med den historiska volatiliteten av optionen, som talar om hur mycket priset förändrats under de senaste 20 eller 90 dagar.

Om den implicita volatiliteten är större än den statistiska volatilitet, kan marknaden vara överskattar osäkerheten i priserna, och optionerna kan vara övervärderade. Om den implicita volatiliteten är mycket mindre än den statistiska volatilitet, kan marknaden vara skattar osäkerheten, så alternativen kan vara undervärderad.