Vad är en vertikal Roller Mill?

September 23

En vertikal valskvarn är en typ av industriell utrustning som används för att krossa eller mala material till små partiklar. Dessa maskiner består av en stor, kraftig ståltrumma som förlitar sig på både hydrauliska och pneumatiska krafter att pulverisera sten eller sten. Vertikala valskvam maskiner används ofta i de konkreta och gruvfält, och används även för att bearbeta gips. Dessa enheter kan bearbeta både råa och återvunna material, samtidigt som det hjälper till att minska avfallet och bevara jungfru leveranser av dessa material.

Mest vertikal valskvarn modeller är placerade under en stor tratt, som matar berg och andra material in i toppen av kvarnen. En stor, horisontell platta passar inom kroppen av trumman, och roterar mycket snabbt när maskinen är i bruk. Som material faller ned på plattan, skjuter centrifugalkraft dem ut mot kanterna av den cirkulära plattan. Stora rullar sitter längs omkretsen av plattan, krossning och slipmaterial innan de kan ramla av kanten. Dessa rullar drivs av en hydraulisk vätska, vilket gör att de kan utöva oerhörd kraft att hantera tuffa material.

En pneumatisk, eller luftdriven, systemet hjälper till att samla in de pulveriserade material. De som har krossats till små partiklar dras uppåt via lufttryck in i en uppsamlingsbehållare. Partiklar som är för stora är tunga helt enkelt falla av kanterna av plattan för upparbetning.

Den vertikala valskvarn fungerar som ett alternativ till traditionella bollrullmaskiner. I en boll rulle, slipskivor flyttar inom en ståltrumma för att krossa sten eller sten. Dessa valsar rör sig i en relativt slumpmässigt mönster, och tenderar att producera material av varierande storlek. De erbjuder inte konsistensen och effektiv behandling av en vertikal valskvarn.

En stor fördel med det vertikala valsverket är dess verksamhet effektiv och ändamålsenlig. Genom att krossa material på ett tillförlitligt och konsekvent mönster, dessa maskiner kan mycket snabbare slutföra slipjobb än traditionella valskvarnar. Detta bidrar till att minska energiförbrukningen, vilket i sin tur minskar produktionskostnaderna. Det ökar också bearbetningshastighet, och tillåter företag att producera stora kvantiteter av material i en kort tidsperiod.

Liksom alla slipning och krossutrustning, tenderar den vertikala valskvarn att kräva frekvent underhåll på grund av slip av stenen inom. Dessa maskiner innehåller ett större antal delar och är mer komplicerat då en kulkvarn, vilket ökar underhållskraven ytterligare. En vertikal valskvarn tenderar också att kosta mer än andra stenkrossutrustning.

  • Krossad sten används för en mängd olika ändamål, såsom för framställning av grus eller betongblandningen.