Vad är Industriell Sanitation?

December 1

Industriell sanitet är en serie metoder som är utformade för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet för arbetstagare i industrimiljöer, förutom att skydda den naturliga miljön från industriavfall och föroreningar. Många nationer har särskilda juridiska koder som hänför sig till industri sanitet och fastställs normer för industriella anläggningar såsom tillverkningsanläggningar. Dessa koder kan verkställas av företrädare för arbetstagarnas säkerhet och miljöhälsoorgan som kan inspektera anläggningar, emissionscitat om kränkningar identifieras, och nedläggningar ordning anläggning i händelse av grova kränkningar.

Det finns ett antal sanitetsfrågor som måste beaktas med industrianläggningar. En är grundläggande sanitet, vilket inkluderar att hålla anläggningen ren och ordnad så att det är behagligt och tryggt att arbeta i. Det gäller ventilation, grundläggande städning, och så vidare. Anställda måste också få tillgång till sanitet åtgärder som kommer att hjälpa dem att hålla säker och ren, som arbetar toaletter, duschar, skåp för förvaring tillhörigheter, och så vidare. Sanitation ingår utbildning i säkra rutiner och program som incitament till observation av sanitära föreskrifter.

En annan aspekt av industriell sanitet är kontroll av avfall vid ett industriområde. Avfallshantering omfattar allt från säkra kemikalier som används i tillverkningen att se till att transportbehållare återanvänds eller kasseras. Ett kontrakt med ett avfallshanteringsföretag kan krävas, med företaget visar att det är att styra och hantera avfallet genom att säkra tjänster av ett företag som kan hantera industriavfall. Speciella avfallshantering, såsom att hantera radioaktivt eller bioavfall, kan behöva hanteras av ett separat bolag.

Industriella sanitära behov inkluderar tillgång till rent vatten, tydliga protokoll för hantering av avfall, och kontroll av utrustning som används i anläggningen för att bekräfta att det inte förorenar eller utsätter arbetstagarna för farliga situationer. Sanitet åtgärder omfattar även åtgärder som vidtagits för att skydda integriteten av produkten, som kylning för kött i slakterier och biologiska risker skydd vid läkemedels anläggningar för att säkerställa att produkterna inte kontamineras.

Behoven av olika anläggningar är ganska varierande. Vid upprättandet en industriell anläggning, kan en konsult anlitas för att beskriva de behov och utveckla en plan som kommer att ta itu med dem och ge utrymme för ändringar och förbättringar i framtiden. Eftersom sanitet koden ändras ofta, är det viktigt att använda en konsult som är förtrogen med de senaste industri sanitet regler, och att rymma statliga inspektörer som kan ge ytterligare råd om att följa lagen och hålla en anläggning säker.

  • I industrianläggningar, anställda behöver sanitetsåtgärder som hjälper dem att hålla sig säker och ren, såsom fungerande toaletter.
  • Begagnade sjöfarten kan bli industriavfall.