Vad är en Försegel?

November 12

Ett försegel är alla segel som placeras framför fockmasten. Försegel används på många typer av segelbåtar, och en båt kan ha mer än en försegel, beroende på storlek, riggen, och hur båten är konstruerad för att hanteras. En av de vanligaste typerna av försegel är ett stagsegel, såsom en Genua eller fock. Andra typer av segel flugit innan förmastens inkluderar spinnakrarna och gennakers, som används i olika typer av seglingsförhållanden.

Det är lätt att identifiera en försegel, även om man inte är en sjöman, eftersom det kommer att synas tydligt när man betraktar båten eller fartyget. Fockmasten är helt enkelt masten ligger längst fram i båten, vilket innebär att när man har lokaliserat den här masten skulle varje segel framför det betraktas som ett försegel. Folk kan notera att beroende på seglingsplanen och villkoren, kan förseglet flygas på flera olika sätt.

Liksom andra segel, kan ett försegel vara inrullade eller fällde när förhållandena ändras. Justera placeringen av seglen är en viktig del i att behålla kontrollen över ett segelfartyg samtidigt dra nytta av rådande förhållanden. Om seglen är inställda rätt, kan båten flyttas till ett bra klipp, medan felaktigt inställd segel kan hindra utvecklingen eller potentiellt äventyra ett fartyg och besättningen. Detta gäller särskilt i stormiga förhållanden, där riktig segelhantering är viktigt för att undvika skador.

De material som används för att göra ett försegel kan variera. Kanfas var det historiska material val, men idag nylon och andra tyger kan användas. Så länge som tyget är tålig, är det vanligen lämpligt. Försegel kan också vara dekorerad med färger och mönster, om så önskas, eller lämnas totalt, beroende på smak. Logotyper används ibland på sponsrade fartyg, medan färgade segel får användas på vissa fartyg för att skapa mer visuellt intresse eller för att vara sann mot historien.

Historiskt stora segelfartyg hålls reserv segel, canvas och andra material för reparationer så att om ett problem uppstått, det skulle kunna åtgärdas snabbt. Reparations uppgifter kan utföras av en specialutbildad besättningsmedlem eller en sjöman, beroende på situationen och storleken på fartyget och besättningen. Det var ofta avgörande för att kunna utföra reparationer snabbt att dra fördel av rådande vindar och andra betingelser som kan påverka hur snabbt ett fartyg avslutat en resa.

  • Den Fockmasten är helt enkelt masten belägen längst fram i båten.