Vad är prekallikrein?

May 14

Prekallikrein är en så kallad proenzymet i kroppen, till en kemikalie med förmåga att bli ett aktivt enzym när den klyvs. Denna speciella proenzymet förvandlas till kallikrein, ett aktivt enzym involverat i koagulering processen och regleringen av blodtrycket. I sällsynta fall kan människor ha en prekallikrein brist där inte nog av denna förening bildas. Detta kan ibland leda till hälsoproblem, liksom oegentligheter i blodkemin.

Prekallikrein aktiveras av faktor XII, ett blodprotein. När den klyvs av detta protein i kallikrein, spelar det aktiva enzymet en roll vid medie koagulering processer och reglering av nivån av blodtrycket. Kroppen kommer att bryta ner komponenter för eliminering och återvinning när enzymet har använts, vilket garanterar en stadig tillförsel av råvaror för att göra mer prekallikrein, liksom andra proenzymer och aktiva enzymer.

Denna proenzymet är också känd som Fletcher faktor, uppkallad efter en anmärkningsvärd familj med prekallikrein brister studerade i USA. Människor som lider brist på prekallikrein kan uppleva koagulationssvårigheter, såsom att utveckla blodproppar, och kan också blöda fritt från slemhinnorna. Risken för missfall kan också ökas, beroende på typen av brist. Som vanligt med genetiska förutsättningar, kan svårighetsgraden av en brist variera, eftersom människor ärver olika fragment av genetiskt material. Personer med blodsjukdomar som sicklecellanemi är mer benägna att ha låga nivåer av prekallikrein i sina kroppar.

Den kallikrein genereras när denna proenzymet klyvs spelar en roll i kininsystemet, en komplex kaskad Förfarande i samband med blodkoagulering. Kallikreiner är kapabla att bryta kininer ifrån kininogener, och kan även skilja plasma från plasminogener. Den exakta rollen för detta enzym i kroppen fortsätter att vara ett ämne för studien och kallikreiner har identifierats i varierande halter i många delar av kroppen.

När människor verkar ha koagulering och andra blodsjukdomar, kan utföras blodtestning för att leta efter potentiella orsaker. Detta kan avslöja brister eller överdrifter av olika föreningar i blodet och ger viktig information om ursprunget för en patients tillstånd. Det är ofta resultatet av en ärftlig sjukdom och det kan finnas en familjehistoria av sjukdomen. I andra fall, människor att förvärva en genetisk mutation i livmodern, eller har problem som prekallikrein brist till följd av en pågående sjukdomsprocess.